ตาสว่างสักที!! หลายคนอาจยังไม่รู้ "ธนบัตรรุ่นใหม่" ส่วนตรงไหนที่ผิด ลองมาฟังเหตุผลจากนักกฎหมายชัดๆ กระจ่างแจ้ง (คลิป)

บางคนอาจยังไม่รู้ เกี่ยวกับ "ธนบัตรรุ่นใหม่" ที่กล่าวว่าพิมพ์ผิดนั้น ตรงไหนกันที่ผิด ซึ่งคลิปนี้ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแต่หากไม่สังเกตก็จะไม่ทราบได้เลย

ซึ่งอย่างไรก็ตาม ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงกรณีธนบัตรแบบใหม่ที่ออกใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 61 มีการพิมพ์โทษการปลอมหรือแปลงธนบัตรตามกฎหมายผิด เนื่องจากได้จัดทำตั้งแต่ปลายปี 2559 ก่อนจะมีการแก้กฎหมายเพิ่มโทษปรับ จาก 4 หมื่นบาท เป็น 4 แสนบาท เตรียมจัดพิมพ์แก้ล็อตใหม่ 28 ก.ค.61 นี้

โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า หลังจากได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17) 5 ชนิดราคา เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป โดยธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ได้เริ่มออกใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ธนบัตรทุกแบบที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ยังสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยไม่มีการยกเลิกการใช้

 

สำหรับกระบวนการออกแบบและจัดพิมพ์ธนบัตรใหม่ต้องใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้า ซึ่งกระบวนการจัดพิมพ์ธนบัตรแบบ 17 เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2559 จึงปรากฏข้อความเตือนระบุโทษการปลอมหรือแปลงธนบัตรตามกฎหมายข้อความเดิมเช่นเดียวกับธนบัตรส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ. 2560) ซึ่งได้ปรับปรุงโทษสูงสุดของการปลอมหรือแปลงธนบัตรจาก  สี่หมื่นบาทเป็นสี่แสนบาท ธปท. ขอเรียนว่าผู้ที่ปลอมหรือแปลงธนบัตรจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
 


ในช่วงที่ผ่านมา ธปท. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อปรับแบบธนบัตรให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ออกมาใหม่ โดยธนบัตรทั้ง 5 ชนิดราคา (20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1000 บาท) ที่จะออกใช้ตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จะใช้ข้อความว่า “การปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิด ต้องระวางโทษตามประมวลกฎหมายอาญา” แทนข้อความเดิมเพื่อให้สามารถรองรับการแก้ไขกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย


ขอบคุณ : PAKORN BUAYAM


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรภัทร ใสโยธา


HASTAG : ตรงไหน  ตาสว่างสักที  ธนบัตรใหม่  ร.10  ผิด 

ติดตามข่าวอื่นๆ