สถ.จับมือเอกชนเปิดตัวโครงการรับบริจาคมือถือเก่านำมารีไซเคิลใหม่ นำรายได้จัดซื้อหนังสือและสื่อการสอน มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

         เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวความร่วมมือโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และคณะทำงานโครงการมือเก่าไป ชีวิตใหม่มา โดยมี ดร.วันดี กุญชร ยาคงจุลเจริญ ประสานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวคิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และนางสาวสายฝน อภิธนัง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมงานแถลงข่าวด้วย ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

     นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” สถ. มุ่งหวังให้เป็นโครงการนำร่องสู่การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนที่กำลังเป็นปัญหาการจัดการในปัจจุบัน เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ ไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ สถ.ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง

         ทั้งนี้ เด็กๆ จะได้รับประโยชน์จากหนังสือและสื่อการศึกษา ส่งเสริมและปลูกฝังการรักการอ่านในวัยเด็ก ส่งผลให้เกิดการยกระดับทางด้านทักษะ การอ่าน และการเรียนรู้ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์และมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้แก่เครือข่ายและชุมชนด้วย โดยกรมฯ มีเป้าหมายจะรวบรวมมือถือเก่าจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศให้ได้ 3 ล้านเครื่อง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้


         

           สำหรับ โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ได้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน อปท. ทุกแห่งทั่วประเทศ ด้วยระบบไลน์แอพพลิเคชั่นในรูปแบบที่พัฒนามาเพื่อโครงการนี้เป็นพิเศษ ระบบนี้สามารถใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ การรายงานผลการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูลเพื่อประเมินผลและรายงานตรงต่อผู้บริหารของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแบบวันต่อวัน ซึ่ง สถ.ได้ทดลองดำเนินการล่วงหน้ามาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมี อปท. เข้าลงทะเบียนในระบบแล้ว 2,000 แห่ง และยังพบว่ามีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการตอบรับในความร่วมมือเป็นอย่างดี และคาดว่าจะลงทะเบียนครบทั้ง 7,852  แห่งต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด

          นายสุทธิพงษ์กล่าวในตอนท้ายว่า ปัญหาขยะถือเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล และโทรศัพท์มือถือเก่าที่เสียแล้ว เลิกใช้งานแล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ถือว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ซึ่งโทรศัพท์มือถือเก่าที่ได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไปผ่าน อปท. ในโครงการนี้ จะถูกนำไปเข้าสู่ขั้นตอนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ได้มาตรฐานสากล ไม่มีมลพิษ เพื่อสกัดเอาแร่ธาตุต่างๆ ที่อยู่ในโทรศัพท์ ไปใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อทดแทนการตัดไม้ทำลายป่า การขุดตักหน้าดินเปลือกโลกหาแร่ธาตุ การสร้างสภาวะโลกร้อนจากการผลิตสินค้าอย่างฟุ่มเฟือย ลดมลภาวะที่เป็นพิษจากการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังเป็นปัญหาระดับโลกในปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเอง

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2561


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
อมเรศ พึ่งลอย


HASTAG : ศูนย์พัฒนาเด็ก  มือถือ  บริจาค  หนังสือ 

ติดตามข่าวอื่นๆ