ครูพลาม นักรบเพื่อนักรบทุบกล่องบริจาคปิดรับวิ่ง3.5ล้านก้าว

นครปฐม ครูพลาม”นักรบเพื่อนักรบ” ทุบกล่องบริจาค ปิดรับวิ่ง3.5ล้านก้าว
ประชด…ผูกโซ่หนักกว่า5กก.ที่ข้อเท้า วิ่งต่อเพื่อสันติภาพใต้

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ลานปูนชั้นล่างหน้าวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ ด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ดต.พลาม พรหมจำปา อดีตครูฝึกตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร ครูปราโมทย์ เหิงขุนทด อดีตครูฝึกรบพิเศษค่ายเอราวัณ ครูณัฐพล โถ่งกระโทก อดีตครูฝึกมนุษย์กบ NAVY SEAL นายชยาพัฒน์ ชวิน จิตอาสาจังหวัดมหาสารคาม ประกาศสาบาน ต่อหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ และองพระปฐมเจดีย์ ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทุจริต คดโกง และแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้นในเงินบริจาคของพ่อแม่ พี่น้องประชาชน. ในกิจกรรมวิ่ง 3,500,000ก้าว ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า มีเจตนารมณ์ทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและสังคมโดยแท้จริง

หากข้าพเจ้านำความไม่จริงมากล่าวต่อองค์พระปฐมเจดีย์ พระแก้วมรกต เจ้าพ่อหลักเมือง พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี้ ขอภยันตรายและภัยพิบัติทั้งปวงจงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

จากนั้นดต.พลาม พรหมจำปา อดีตครูฝึกตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร ครูปราโมทย์ เหิงขุนทด อดีตครูฝึกรบพิเศษค่ายเอราวัณ ครูณัฐพล โถ่งกระโทก อดีตครูฝึกมนุษย์กบ NAVY SEAL นายชยาพัฒน์ ชวิน จิตอาสาจังหวัดมหาสารคาม ตั้งโต๊ะแถลง ว่าวันนี้ผมมีโอกาสได้เปิด ใจชี้แจงเรื่องหนังสือยกเลิกโครงการวิ่ง 3,500,000 ก้าว ซึ่งลงลายมือชื่อโดยคุณเทพพนม ข่มอาวุธ อันมีข้อความสื่อไปในทางทำให้ผมถูกสังคมสงสัยว่าเป็นจริงอย่างที่เขากล่าวหาหรือไม่ ซึ่งได้ออกมาเผยแพร่ตามสื่อต่างๆอยู่ในขณะนี้ และจะมาตอบข้อสงสัยต่างๆ ในตัวของผมเรื่องการเปิดบัญชีชื่อของตนเองในการรับบริจาคในครั้งนี้ ที่ผ่านมาก็ไม่ได้นิ่งเฉยอะไรเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้ชี้แจง เพราะทำการวิ่งอยู่ทุกวันตั้งแต่ตีห้าจนถึงสามทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดพัก

วันนี้มีโอกาสวิ่งมาถึงจังหวัดนครปฐม องค์พระปฐมเจดีย์ที่ผมเคารพและศรัทธามาตลอด จึงขอชี้แจงให้สังคมหรือบุคคลอื่นที่มีข้อสงสัยในตัวผมให้ได้รับรู้ถึงความจริงที่เป็นมาตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นมาอย่างไร เกิดปัญหาอะไร ก่อนที่จะมีการเริ่มวิ่งในวันมี่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ ซึ่งข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผมจึงได้แยกตัวออกมาวิ่งเป็นการส่วนตัวโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับมูลนิธิลือชา และคุณเทพพนม และเป็นที่มาในการที่ผมทำไมผมจึงต้องเปลี่ยนบัญชีรับเงินบริจาคมาเป็นชื่อของผมซึ่งจากเดิมเป็นชื่อของมูลนิธิลือชา พะเยา โดยรายละเอียดทั้งหมดมีหลักฐานการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมทั้งหมดว่าผมพูดอะไรและเขาพูดอะไรส่วนหนึ่งผมก็ได้ลงไว้ในเพจวิ่งสามล้านห้าแสนเก้า นักรบเพื่อนักรบบ้างแล้ว. 

ที่มาของกาวิ่งครั้งนี้ แนวคิดได้มาจากใคร เมื่อไร และเข้ามาขอให้มูลนิธิลือชากับคุณเทพพนมเริ่มดำเนินการใดบ้าง อะไร เมื่อไร ต่อมามีปัญหาติดขัดในเรื่องการเปิดตัววิ่งในวันที่จะเริ่มสตาร์ทเริ่ม 13 เมษายน ณ ด่านแม่สายอย่างไร

ดต.พลาม กล่าวว่า หลังจากมีปัญาจึงได้มีการประชุมหารือกัน กับมูลนิธิลือชา และคุณเทพพนมเกี่ยวกับโครงการนี้หลายครั้งมีหลักฐานปรากฏอยูในบันทึกภาพและเสียงวีดีโอการประชุมซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งผมก็ยังยืนยันเจตนารมณ์ว่าจะทำการวิ่งไปตามวิถีทางที่ผมวิ่งมาโดยทางมูลนิธิลือชาและคุณเทพพนมก็รับทราบมาโดยตลอดและได้ตกลงกันในที่ประชุมหารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางมูลนิธิลือชา พะเยา กับคุณเทพพนมจะไม่ขอเข้ามายุ่งเกี่ยวในการวิ่งครั้งนี้โดยให้ผมวิ่งไปเองและรับผิดชอบตัวเอง แต่ปรากฏว่าระหว่างการวิ่งอยู่ยังไม่ถึงที่หมายเบตง กลับมีหนังสือลงนามโดยคุณเทพพนม ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เรื่องขอยกเลิกโครงการวิ่งนี้อีก ซุ่งได้เผยแพร่ออกสื่อสาธารณะโดยทั่ว ซึ่งมีข้อความทำนองกล่าวร้ายผมต่างๆนานา ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผมว่าเป็นคนไม่มี ทุจริต นำเงินที่ประชาชนบริจาคเข้ากระเป๋า ใช้จ่ายส่วนตัว และกล่าวหาว่าผมแอบอ้างหน่วยงานราชการบางหน่วยงาน เพื่อมาเปิดขอรับบริจาคนั้นก็ไม่เป็นความจริง รวมถึงกล่าวหาว่าผมเอาผู้ใหญ่ไปแอบอ้าง ก็ไม่เป็นความจริง


มาถึงวันนี้ผมไม่รู้ว่าคุณเทพพนมคิดอะไรถึงได้ทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นมากเท่าไหร่ออกมาเปิดห้าทำให้คนในสังคมถามว่าผมนำเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวพี่ออกมาวิ่งนี้เพื่อหากินบ้างทำให้เสียหายเสียชื่อเสียงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผมเป็นอย่างมากวันนี้ผมเป็นแค่คนคนหนึ่งเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่พอจะมีแดงออกมาทำอะไรเพื่อสังคมและมีอุดมการเจตนาบริสุทธิ์ ออกมาทำเพื่ออยากให้คนในสังคมรักใครสามัคคีกันลดความขัดแย้งกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราคนไทยด้วยกันมีชาติศาสนาพระะมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลาง อยากให้ทุกคนรักกันไม่มีความแตกแยกกันในสังคม อีกทั้งเจตนารมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคม้พื่อนมนุษย์ไม่มากนักเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ในอดีตเค้าเสียตลาดไปรบเพื่อปกป้องชาติบ้านเมือง พี่น้องคนอย่างเราเราจนได้รับบัตรเจ็บทุพพลภาพการเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจกับคนเหล่านั้นต่อไปวันนี้คุณเทพพนมมีข้อขัดแย้งกับผมเป็นการส่วนตัวก็ไม่ว่าอะไร อ้อยบอกว่าทำทีหลังตอนวิ่งทำร้ายผมแบบนี้บ้างพวกเขาก็มีความหวังว่าผมเป็นกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่เป็นแค่สะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนเท่านั้นเองที่จะเป็นคนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือคนเหล่านั้น” นายพลาม กล่าว 

ดต.พลาม หรพมจำปา กล่าวว่า วันนี้ได้ตัดสินใจ แล้วว่าจะทุบตู้บริจาค และไม่รับบริจาคอีกต่อไปโดยจะนำเงินที่ได้ทั้งหมดนี้ไปฝากธนาคารฯส่วนวันนี้จะเห็นว่าผมสวมโซ่หนักข้างละ 5 กิโลกรัม และรองเท้าอีกรวม 7 กิโล เพื่อวิ่งจากนครปฐมต่อไปบัง เบตง เพื่อเรียกร้องใหไฟใต้ดับลง และเพื่อใันติสุข

ภาพ-ข่าว ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครปฐม


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายปนิทัศน์ มามีสุข (คม)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ