สถ.เปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจสัญจร ครั้งที่ 2 ตะลุยเมืองกาญฯ "สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น มหกรรมอาหาร" ชวนอุดหนุนสินค้าท้องถิ่น 4 -6 พ.ค.นี้

          เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น มหกรรมอาหาร ที่มีผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภค และบริโภคเข้าร่วมจำหน่ายมากกว่า 130 ร้าน โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นายวทัญญู วิสุทธิโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฯ ณ HomePro สาขากาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HomePro) ในการสนับสนุนพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดงาน รวมทั้งค่าสาธารณูปโภค ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว เพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น มหกรรมอาหาร ซึ่งบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HomePro) เป็นสถานที่ค้าปลีกขนาดใหญ่ มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ มีการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ สนับสนุนการจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงสอดคล้องกับความต้องการในการสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาตลาดในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และถือเป็นโอกาสอันดีในการให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าขายให้ผู้ค้ารายใหม่ หรือผู้ที่ต้องการหารายได้เพิ่ม ได้มีโอกาสเข้ามาทำมาค้าขาย หารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ณ HomePro สาขากาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภค และบริโภคเข้าร่วมจำหน่ายมากกว่า 130 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดพร้อมทาน ผักผลไม้ สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน รวมถึงเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก็มีนำมาแสดงและจัดจำหน่ายในงานนี้

 

 


สินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายในครั้งนี้ เป็นสินค้าที่มีการผลิตตามท้องถิ่น มีเอกลักษณ์ตามท้องถิ่นของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เช่น ผัก ผลไม้สด จาก OTOP พุแค สระบุรี ผัดไทย – ไส้อั่วน้อย จากกลุ่มสตรีอาสาบ้านใหม่ สับปะรดกวนไม่ใส่น้ำตาล จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไร่สามัคคี อาหารทะเลแปรรูป จากกลุ่มสตรีอาสาคลองวาฬ เครื่องประดับจากกลุ่มนิลบ่อพลอย และผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ามัดย้อม ก็ขอเชิญชวนชาวกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยว มาร่วมกันอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ในงานตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น มหกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561 ณ HomePro สาขากาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนให้ได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวตามนโยบายตลาดประชารัฐของรัฐบาล อธิบดีกล่าวเชิญชวนในตอนท้าย

ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
อมเรศ พึ่งลอย


HASTAG : ท้องถิ่น  เมืองกาญจน์  อาหาร  ประชารัฐ 

ติดตามข่าวอื่นๆ