นครราชสีมา ! จัดอบรมส่งเสริมอาชีพชาวบ้านติดเขตป่า ให้รู้จักใช้ทรัพยากรท้องถิ่น สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน (ชมคลิป)

ครบุรี – วันที่ 3 พ.ค.61 ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองโบสถ์-บ่อลิง หมู่ที่ 16 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายประเชิญ สร้อยทองคำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผลผลิตป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะวิทยากรจากชุดปฏิบัติการจิตวิทยาประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2  และเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่านครราชสีมา ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ติดกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี และเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ให้รู้จักการนำทรัพยากรที่หาได้ในธรรมชาติจากท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เพื่อสร้างรายได้เสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกกระชาย สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวนมาก 


 

ซึ่งในวันนี้ทางคณะวิทยากรได้ลงพื้นที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าจากต้นไผ่ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่า  โดยมีการสาธิตวิธีการนำต้นไผ่มาแปรรูปเป็นเครื่องใช้อย่างเช่นเก้าอี้ไม่ไผ่ปรับระดับ และสิ่งของอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน  ในขณะที่หน่อไม้ นอกจากจะนำมาแปรรูปเป็นหน่อไม้ดองที่มีการแปรรูปกันทั่วไปแล้ว ทีมคณะวิทยากรชุดนี้ยังได้สอนวิธีการแปรรูปหน่อไม้เป็นหน่อไม้เต้าเจี้ยว  เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับชาวบ้านนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

 

ส่งเสริมอาชีพชาวบ้านติดเขตป่า รู้จักใช้ทรัพยากรท้องถิ่นสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คลิป

นายประเชิญ สร้อยทองคำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผลผลิตป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่าการอบรมในครั้งนี้ทุกภาคส่วนคาดหวังที่จะให้ชาวบ้านมีทางเลือกในการนำความรู้กลับไปพัฒนาต่อยอด สร้างอาชีพเพิ่มเติม เพื่อให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่นำมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด  ซึ่งในพื้นที่แห่งนี้ไผ่ถือเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างแพร่หลาย หากมีการชี้ให้เห็นหนทางในการทำรายได้จากจุดนี้ให้แก่ชาวบ้านก็จะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้ในอนาคต

ภาพ / ข่าว / ปุญญพัฒน์ ลัดครบุรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา

ส่งเสริมอาชีพชาวบ้านติดเขตป่า รู้จักใช้ทรัพยากรท้องถิ่นสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คลิป

ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปุญญพัฒน์ ลัดครบุรี


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ