ด่วนที่สุด 7-9 พ.ค. นี้ !!! อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ...ประกาศรับสมัคร "ผู้ใช้จมูกดมกลิ่น" มีค่าตอบแทนอย่างงาม !!! #สมัครด้วยตนเอง

ทางด้าน นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันได้มีการร้องเรียนเรื่องมลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 60 ซึ่งปัญหากลิ่นเหม็นถูกร้องเรียนมาเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด และจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้ประกาศกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 53 โดยได้บังคับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม 23 ประเภท ให้มีการดมกลิ่นด้วยจมูกเพื่อวิเคราะห์ ซึ่งผู้ที่จะทำหน้าที่ดมกลิ่นจะต้องผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนจาก คพ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทางด้าน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จึงได้กำหนดวันทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเเป็นผู้สอบกลิ่น ในวันที่ 7-9 พ.ค. 61 นี้ ที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม อาคารห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 คพ. จึงได้เชิญชวนผู้ที่สนใจ ขออายุอยู่ที่ 16-80 ปี สมัครเข้าร่วมทดสอบ


โดยผู้ที่จะสมัครเข้าทดสอบจะต้องมีการใช้จมูกที่ดี สามารถแยกกลิ่นจากสารสกัดพื้นฐาน 5 กลิ่น ได้แก่ กลิ่นอุจจาระ กลิ่นถุงเท้า กลิ่นไหม้ กลิ่นดอกไม้ กลิ่นผลไม้ ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 600 บาท สมัครที่ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม โทร.0-2298- 5385


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
ปิยะนัย เกตุทอง


HASTAG : นางสุณี  งานแปลก  ดมกลิ่น  ใช้จมูก  รับสมัคร  กรมควบคุมมลพิษ  อธิบดี  งาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ