เป็นบุญตายิ่งนัก!! สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงทำพิธีละลายพระทนต์ ในหลวง ร.๙ เป็นมวลสารประกอบสร้างพระ "ทนฺโต เสฏฺโฐ" #ภาพหาชมยาก !!

 

         เมื่อปี ๒๕๓๓ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รับสนองพระราชดำรัสทรงทำพิธีละลายพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙  เพื่อนำประกอบเป็นมวลสารในการสร้างพระรุ่นหนึ่งชื่อ ทนฺโต เสฏฺโฐ

       

 

          องค์พระจำลองเป็นรูปพระพุทธชินสีห์ สูงจากยอดเกศถึงฐานประมาณ 25 มม. ด้านหน้ามีพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ส่วนด้านหลังมีลายพระหัตถ์พระนามย่อ ญ.ส.ส.และคติพจน์ที่สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราชประทานให้ว่า “ทนโต เสฎโฐ” ที่แปลว่า ฝึกตนได้ประเสริฐ ใต้ฐานเจาะรูเพื่อบรรจุเม็ดกริ่งและมวลสารที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนพระทนต์ และ ผงจิตรลดาที่ได้รับพระราชทานมาใช้เป็นมวลสารหลักในการจัดสร้างพระผง ซึ่งมวลสารเหล่านี้ได้นำเข้าทูลเกล้าถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงอธิษฐานจิตตลอดไตรมาส ก่อนนำมาจัดสร้าง 


 

ที่มีมวลสารพระทนต์พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ และผงจิตรลดา ครบถ้วนด้วยมงคลชีวิต

กริ่งพระพุธชินสีห์ ปี ๒๕๓๓ ที่สมเด็จพระญาณสังวร รับพระบัญชาพระเจ้าแผ่นดิน ทำพิธีละลายพระทนต์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อประกอบมวลสารสร้างพระทนฺโต เสฏโฐ

ประกอบด้วย  ด้วยพระทนต์พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๙   มวลสารผงพุทธคุณในสมเด็จพระญาณสังวร   ผงจิตรลดา ที่พระองค์ท่านพระราชทานมาเพิ่ม

 

ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


HASTAG : พระทนต์ในหลวง  สมเด็จพระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ