พระที่นั่งที่รอดพ้นจากการถูกเผา!! สู่.. วัดเก่าแก่ อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ของ "สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ" และ "แม่นกเอี้ยง" อายุมากกว่า ๒๐๐ ปี!!

 

          วัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า ๒๐๐ ปีแห่งนี้ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรี พระองค์โปรดเกล้าฯ ย้ายพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง สมัยกรุงศรีอยุธยาที่รอดพ้นจากการถูกพม่าเผาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ ๒ มาปลูกถวายเป็นศาลาการเปรียญ ของวัดในกลาง เพื่อขอบพระทัยชาวอำเภอบ้านแหลมที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลพระราชชนนีของพระองค์ ในยามที่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามพร้อมกับยังพระราชทานพระพุทธรูป “หลวงพ่อสุโขทัย” ให้กับวัดในกลางซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่กับวัดในกลางมาจนถึงทุกวันนี้

 

            วัดในกลาง เป็นสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่แสดงถึงความรักของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีต่อพระราชมารดาของพระองค์ท่าน (แม่นกเอี้ยง) วัดแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยกรุงธนบุรี โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่พระราชมารดา (แม่นกเอี้ยง)  มีศาลาการเปรียญประวัติศาสตร์ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานและโปรดให้สร้างที่วัดในกลาง เพื่อขอบพระทัยชาวบ้านแหลมที่ได้เคยช่วยเกื้อกูลพระราชมารดา (กรมสมเด็จพระเทพามาตย์หรือแม่นกเอี้ยง) ในยามบ้านเมืองเกิดศึกสงคราม โดยเมื่อครั้งนั้นพระองค์ท่านได้ส่งพระราชมารดาไปอยู่กับญาติพี่น้องที่่บ้านแหลม

     

 

           สถาปัตยกรรมเด่นของวัดในกลางคือ ศาลาการเปรียญ ซึ่งทำด้วยไม้สักทั้งหลัง ได้รับการบูรณะโดยถอดชิ้นส่วนเดิมมาซ่อมแซมแล้วประกอบขึ้นมาใหม่ตามแบบเดิม สันนิษฐานว่า แต่เดิมเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยพระเจ้าท้ายสระ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯให้รื้อถอนจากอยุธยามาปลูกสร้างที่วัดในกลาง การก่อสร้างแบบโบราณใช้ลูกสลักเป็นเดือยในการยึดไม้ บางส่วนใช้ตะปูจีน เสาของศาลาการเปรียญมี ๘ เหลี่ยม มีคันทวยแกะสลักสวยงามเป็นรูปหัวนาคครองรับชายคา ซึ่งคันทวยหัวนาคของศาลาการเปรียญวัดในกลางนั้น เป็นที่ยอมรับกันว่า มีรูปแบบและลวดลายการแกะสลักที่อ่อนช้อย งดงามและวิจิตรบรรจงมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง วัดต่าง ๆ ที่จะบูรณะหรือสร้างศาสนสถานใหม่มักจะนำรูปแบบของคันทวยของศาลาการเปรียญวัดในกลางไปเป็นแม่แบบเสมอ

     


 

             ศาลาการเปรียญแห่งนี้เป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสวยงามที่ไม่อาจกล่าวว่าเป็นความสวยงามธรรมดาๆได้ ภาพที่นำมาให้ท่านได้ชมนั้นเป็นเพียงบรรยากาศส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่หากท่านได้ไปสัมผัสจะพบว่ามีความวิจิตรตระการตาอย่างยิ่ง ปัจจุบัน ศาลาการเปรียญแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่ทางวัดใช้ประกอบศาสนกิจ นอกจากนี้วัดในกลางยังได้มีการจัดสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีความวิจิตรประณีตสวยงามเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านอีกด้วย

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.banlaemcity.go.th

                           https://thai.tourismthailand.org

ขอบคุณภาพจาก : เพจ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


HASTAG : วัดในกลาง  สร้างวัด  พระเจ้าตากสินมหาราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ