*เปิดเรื่องจริง!!! ครั้งรถขบวนเสด็จ ในช่วงจราจรติดขัด แต่ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" เลือกที่จะปล่อยให้รถพระที่นั่งติดอยู่ในท้องถนน!!!

 

             หลายครั้งที่เราเห็นเหมือนรถขบวนเสด็จจะผ่านไปได้ตลอด แต่มีบ่อยครั้งนะครับ ที่ถ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทราบว่า ช่วงเวลานั้นรถติด การให้รีบระบายรถเพื่อให้ขบวนเสด็จผ่านจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน ก็ทรงเลือกปล่อยให้รถพระที่นั่งติดอยู่ในท้องถนน ความที่ทรงเกรงใจประชาชนอย่างที่สุด มีรับสั่งกับราชองครักษ์ว่า ไม่ต้องประสานเรื่องปิดถนน
             หรือบางทีมีรับสั่งให้เปลี่ยนเส้นทางมาใช้ทางด่วน หากเจ้าหน้าที่ทางด่วนเคลียร์ไม่ทันก็ไม่เคยทรงตำหนิ รถติดก็ปล่อยให้ติด ทุกครั้งก่อนเสด็จฯ จะมีรับสั่งกับราชองครักษ์ทุกครั้งว่า ขอให้ปิดถนนในช่วงใกล้เวลาที่พระองค์ทรงเสด็จจริงๆ และเมื่อเสด็จผ่านไปแล้วให้เปิดใช้เร็วที่สุด อย่าให้กระทบกับประชาชน...นี่คือสิ่งที่ทรงกำชับทุกครั้ง (ร้อยเอก ปิยภัทร ปัญจมานนท์ นายทหารยุทธการ กรมราชองครักษ์) เจ้าหญิงแห่งสยาม ดวงใจของประชาราษฎร์ 
            ขอพระองค์ทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ้วพาน ขอจงทรงพระเจริญ 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

ที่มา :ตามรอยพ่อ ,ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย
ภาพ : louylaun


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กรกมล พาภิรมย์


HASTAG : เกรงใจประชาชน  ข่าวบันเทิงอัพเดท  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  รถติด 

ติดตามข่าวอื่นๆ