นอกจากรู้งานในหน้าที่แล้ว ผู้ปฎิบัติราชการ ยังจำเป็นต้องรู้ดีรู้ชั่ว...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท วันข้าราชการปี2561

จากกรณีเนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ข้าราชการพลเรือนทั้งปวงจะได้น้อมรับใส่เกล้า เป็นสิริมงคลและเป็นอุดมการณ์ในการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนตลอดไป

 

 


 

 

       ทั้งนี้สำหรับพระราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน มีความว่า

 

 

ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจำเป็นต้องรู้ดีรู้ชั่ว ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ อย่างกระจ่างชัดด้วย งานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน จึงจะดำเนินไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมาย และสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความดี ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

 

 

 

 

ขอบคุณภาพ : สำนักงานกพ.


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : พระราโชวาท  วันข้าราชการ  ในหลวงร.10 

ติดตามข่าวอื่นๆ