บึงกาฬ..แบบอย่างที่ดี!! ผู้ว่าฯนำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดศูนย์ราชการในวันข้าราชการพลเรือน (ชมคลิป)

   วันนี้ 1 เมษายน นายพิสุทธิ์  บุษยพรรณพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561โดยผู้ว่าฯได้อัญเชิญพระวรธรรมคติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือน

ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2560 จำนวน 5 ราย เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และสร้างความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการพลเรือน

จิดอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

เสร็จแล้วได้มีการรวมตัวจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจจังหวัดบึงกาฬร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกัน ตัดหญ้า กวาดถนน และนำรถน้ำมาฉีดน้ำทำความสะอาดถนน ขุดดินออกจากช่องระบายน้ำเพื่อให้น้ำระบายได้สะดวกในฤดูฝน รอบศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ  อีกทั้งเป็นการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการให้น่าอยู่ น่าทำงานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬในการรักษาความสะอาด ทำไห้บ้านเมืองหน้าอยู่อีกด้วย

นิธิศักดิ์  เศรษฐแสงศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.บึงกาฬ

 

ล้างถนนล้างสิ่งสกปรกทำความสะอาดเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน

ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
นายนิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี(หมอน)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ