งานราชการ คืองานของแผ่นดิน!!พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ที่มีต่อ ขรก.เนื่องในวันขรก.พลเรือน

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1เมษายน 
ในเพจ “ข้าแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี  “ ได้นำพระราโชวาท  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ที่พระราชทานแก่ ข้าราชการพลเรือน  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  วันที่ 1 เมษายน 2560 โพสต์ไว้ความว่า

“ งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ และ ประชาชนทุกคน ดังนั้นข้าราชการผู้ปฎิบัติ บริหารงานของแผ่นดิน  จึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้  แล้วร่วมกันคิด ร่วมกันทำด้วยความอุตสาหะ เสียสละ
และด้วยความสุจริต จริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์  คือ ยังความเจริญ
มั่นคง ให้เกิดแก่ประเทศชาติ  และ ประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป “

 


ขอบคุณ:ภาพ และ ข้อมูล จากเพจ  ข้าแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุญระดม จิตรดอน


HASTAG : ร.10 

ติดตามข่าวอื่นๆ