มารยาตลาดหุ้น : พ่อมดรถไฟฟ้า...สมโภชน์ อาหุนัย และเปิดชื่อกลุ่มผู้รุมขายหุ้น EA

แต่ตลาดหุ้นคือตลาดแห่งความฝันและStory แห่งอนาคต ดังนั้นไม่มีอะไรไกลเกินฝันของลูกผู้ชายชื่อ “สมโภชน์ อาหุนัย”... “พ่อมดรถไฟฟ้า”

ว่าถึงเรื่องกลุ่มที่ขายหุ้น EA ออกมา หลังจากได้ไปเผือกมาก็เห็นได้ว่า กลุ่มที่ขายหลักๆ คือ กองทุนบัวหลวง ซึ่งมีหลายกอง เช่น กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว และกองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

โดยสรุปคือกองทุนบัวหลวง ฝันกำไรเละเทะ โดยขายออกมากว่า 100 ล้านหุ้น หรือ กว่า 5-6 พันล้านบาท

ดีใจแท้แทนผู้ถือหน่วย และเสียใจแทนคนติดหุ้น ที่อาจต้องติดดอยนานหน่อยงานนี้


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุมาพร พ่วงผลฉาย


HASTAG : พ่อมดรถไฟฟ้า  มารยา  ตลาดหุ้น 

ติดตามข่าวอื่นๆ