วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า.....ถ้าเป็นอย่างที่เขาว่า?....เรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ! รายละเอียด(คลิป)

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองกรมปศุสัตว์ 

ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางมายื่นหนังสือและซักถามอธิบดีกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับการจัดประมูลวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และการส่งมอบและการกระจายวัคซีนไปยังหน่วยงานต่าง ๆทั่วประเทศอย่างไร โดยท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ติดภาระกิจ จึงมอบหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์มารับเรื่องแทนติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จงจิตร์ อุทิศานนท์


HASTAG : วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  กรมปศุสัตว์  วัคซีน  โรคพิษสุนัขบ้าระบาด 

ติดตามข่าวอื่นๆ