ทหารปืนใหญ่ส่งกำลังพลรักษาความสงบพื้นที่ชายแดนใต้และทางทะเล

                วันนี้ 27 มี.ค.61 พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติราชการหน่วยเฉพาะกิจ สอ.รฝ. พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา นิมนต์พระเกจิภาคตะวันออกมาสวดเจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และมอบวัตถุมงคลเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจ ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย มีคณะนายทหาร ข้าราชการ เข้าร่วมในพิธี

               ตามที่กองทัพเรือได้อนุมัติให้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดกำลังพลไปปฎิบัติราชการตามหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พื้นที่ตามแนวชายแดนทางทะเล ทั้งภาคใต้และภาคตะวันออก รวมทั้งรักษาความปลอดภัยตามพื้นที่ต่างๆ บัดนี้ครบวาระการพลัดเปลี่ยนกำลังพล ในวงรอบการปฎบัติหน้าที่ ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30  กันยายน  2561 จำนวน 7หน่วย รวมกำลังพล ทั้งสิ้น 201 นาย โดยมี หน่วยเฉพาะกิจที่ 321 หน่วยปฏิบัติราชการ สอ.รฝ.ที่ 451, 452 และ 491 หน่วยปฏิบัติการ สอ.รฝ.จังหวัดสงขลา หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด และหน่วยเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ กองกำลังด้านจันทบุรีตราด


พลเรือตรี วราห์ แทนขำ กล่าวว่า การส่งกำลังพลผลัดเปลี่ยนไปปฏิบัติราชการ เป็นไปตามคำสั่งกองทัพเรือ ให้หน่วยมีการจัดเตรียมกำลัง พร้อมยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติตามหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามแนวชายแดนทางทะเล ทั้งภาคใต้ และภาคตะวันออก รวมทั้งความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม นับเป็นเกียรติของทหารทุกนายที่มีโอกาสได้รับใช้กองทัพเรือ และประเทศชาติ อย่างภาคภูมิใจในการไปปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ให้เกิดความมั่นคง และพ้นจากการถูกคุกคามของกลุ่มผู้ไม่หวังดี ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทต่อทุกสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์จ.ชลบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายสมิทธสร ทิพย์ศรี (นิราช)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ