ด่วน!!! มติไล่ออกซี8ศธ.โกงกองทุนเสมาฯ 88 ล้าน ประพฤติชั่วร้ายแรง ยักยอกเงินเด็กนักเรียน (มีคลิป,รายละเอียด)

จากกรณีคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้ลงโทษ นางรจนา สนที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ด้วยการไล่ออกจากราชการ กรณีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ช่วงในเวลาปี 2551-2561 รวมกว่า 88 ล้านบาท

 

 


 

 

       ทั้งนี้เนื่องจากเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการ รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จนสร้างความเสียหายให้แก่ราชการอย่างร้ายแรง โดยนางรจนา ให้การรับสารภาพ แต่ยังคงต้องสอบสวนต่อไป เพราะเชื่อว่าไม่น่าจะกระทำผิดเพียงคนเดียว

 

 

 

       อย่างไรก็ตาม นางรจนา เป็นเลขาคณะกรรมการกองทุนเสมาฯ ทำหน้าที่บันทึกการประชุม รวบรวมรายชื่อนักเรียน และยื่นเรื่องขออนุมัติเงิน เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โอนเงินเข้าบัญชีปลอม ซึ่งเป็นของญาติพี่น้องนางรจนา รวม 22 บัญชี ก็จะโอนเงินกลับคืนมาที่บัญชีของนางรจนาอีกครั้ง โดยเธออ้างกับญาติพี่น้องว่า เป็นเงินที่ได้จากธุรกิจขายตรง

 

 

       สำหรับกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี2542 ในสมัยรัฐบาลนายชวน หวังดึงเด็กหญิงในภาคเหนือที่ยากจน เสี่ยงต่อการล่อลวงไปค้าประเวณี ให้อยู่ในระบบการศึกษาต่อระดับวิชาชีพ หรือที่เรียกว่า "กลุ่มเด็กตกเขียว" โดยรัฐบาลนำงบประมาณ 600 ล้าน จากกองสลากมาเป็นเงินตั้งต้น ฝากประจำในบัญชีธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ซึ้งปัจจุบันฝากอยู่ที่ธนาคารกรุงไทย สาขา ศธ.

 

       จากนั้นใช้เงินดอกผลจากกองทุนมาแจกจ่ายให้เด็กที่ผ่านคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากภาคเหนือและอีสาน แต่ละปีจะมีเงินสมทบจากเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินและเงินบริจาค โดยการบริหารกองทุนมีคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานทำการพิจารณาและอนุมัติจัดสรรทุนให้กับนักเรียน

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : กองทุนพัฒนาชีวิต  ข้าราชการไทย  กองทุนหมู่บ้าน  ศธ. 

ติดตามข่าวอื่นๆ