อย. เปิดโครงการ "ชั่งใจก่อนใช้ยา" ให้ความรู้ก่อนซื้อยามาทานเอง(คลิป)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดตัวโครงการ"ชั่งใจก่อนใช้ยา" นำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างปลอดภัยติดในรถโดยสารประจำทางสาธารณะ หวังให้เข้าถึงประชาชน และ ลดภัยร้ายจากเชื้อดื้อยา ที่คร่าชีวิตคนไทยปีละประมาณ 38,000 คน

รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.29 เป็นหนึ่งในรถโดยสารประจำทางสาธารณะ 7 สาย ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใช้เป็นสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเรื่องการใช้นาปฏิชีวนะอย่างปลอดภัย สมเหตุสมผล

 

นายแพทย์ วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเลียทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้ยาต้านจุลชีพที่เคยใช้ได้ผล ไร้ประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย ซึ่งจากการประมาณการปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาทั่วโลกประมาณ 700,000คน สำหรับประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อดื้อยาประมาณปีละ 88,000 ครั้ง เสียชีวิตประมาณ 38,000 คน หากไม่เร่งแก้ไข คาดว่า ปีพ.ศ 2593 จะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา สูงถึง 10 ล้านคน และเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมถึง 4.2ล้านบาท

 

รัฐบาลให้ความสำคัญพร้อมปักหมุดหยุดเชื้อดื้อยาโดย พลเอก ประยุทธ์  จันโอชา เป็นพรีเซนเตอร์โครงการ ชั่งใจก่อนใช้ยา ที่ทาง อย. ทำขึ้นโดยผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ผ่าน bus media 3แบบ คือ 1.ยาปฏิชีวนะ ใช้ถูกเป็นมิตร ใช้ผิดเป็นภัย 2.โรคนี้หายเองได้ กินยาปฏิชีวนะไป ไร้ประโยชน์ 3.ใช้ยาปฏิชีวนะ พร่ำเพรื่อ ตกเป็นเหยื่อ เชื้อดื้อยา โดยโปสเตอร์นี้ติดในรถโดยสารประจำทางสาธารณะที่วิ่งระหว่างกรุงเทพและปริมณฑล 7 สายรวม 30 คัน คือสายปอ.29 ปอ.40 ปอ.27 ปอ.203-1 ปอ. 522 ปอ.558 ปอ.18/1 ซึ่งกำหนดระยะดวลาในการประชาสัมพันธ์ 3เดือน ตั้งแต่1มีนาคม-31พฤษภาคม เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนและผู้โดยสารให้ใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุสมผลสำหรับผู้โดยสารสามารถแสกน QR CODEบนโปสเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลทั้ง3แบบไว้ในโทรศัพย์สำหรับเปิดอ่านได้ตลอดเวลาและส่งต่อไปยังครอบครัวและคนรอบข้าง

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต


HASTAG : สาธรณสุข  กระทรวง  อย. 

ติดตามข่าวอื่นๆ