“ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา กรุงเทพฯ ปท.ไทยก็ไม่มีความหมาย “ พระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จชมวัดไชยวัฒนาราม

ในอินสตราแกรม   thairoyalfamily  โพสต์ภาพ  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลปัจจุบัน  แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศ  “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปทอดพระเนตรโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  ครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช  2506  พระองค์ทอดพระเนตรอาคารทันสมัยหลังหนึ่งที่ก่อสร้างบนที่ซึ่งเคยเป็นซากโบราณสถาน  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัสความว่า

 

 

“การสร้างอาคารสมัยนี้ คงจะเป็นเกียรติสำหรับผู้สร้างคนเดียว  แต่เรื่องโบราณสถานนั้น
เป็นเกียรติของชาติ  อิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่า  ควรที่เราจะช่วยกันรักษาไว้  ถ้าเราขาดสุโขทัย  อยุธยา  และกรุงเทพฯ แล้ว  ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย “
 

 


 

ขอบคุณ:ภาพ และ ข้อมูล จากอินสตราแกรม thairoyalfamily


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุญระดม จิตรดอน


HASTAG : รัชกาลที่ 9 

ติดตามข่าวอื่นๆ