"สนช."ลงนามหนังสือส่งร่างพ.ร.ป.สว.ให้ศาลรธน.ตีความแล้วยันไม่ส่งพ.ร.ป.ส.ส.มั่นใจไม่กระทบโรดแมปเลือกตั้ง

19 มี.ค.61 นายพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในหนังสือที่ สนช.ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในบทเฉพาะกาล เมื่อช่วงเช้าวันนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำส่งศาลรัฐธรรมนูญตามขั้นตอน พร้อมแจกหนังสือความเห็น บันทึกความเห็นของประธาน สนช. กรณีส่งร่างกฎหมายการได้มาซึ่ง ส.ว. ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ไม่ได้ส่งร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. วินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

ทั้งนี้ ประเด็นหลักของหนังสือดังกล่าวสรุปได้ว่า การตัดสินใจให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความครั้งนี้ จะเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อกระบวนการคัดเลือก ส.ว. หรืออาจทำให้การเลือก ส.ว. เป็นโมฆะได้ จึงอยากให้เรื่องดังกล่าวชัดเจน และการยื่นตีความครั้งนี้ ไม่กระทบต่อโรดแม็ปการเลือกตั้ง เพราะ ระยะเวลาการขยายเวลาการบังคับใช้ร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. จะเพียงพอต่อการบังคับใช้ 
 


ส่วนร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. นั้น สนช. เห็นตรงกันว่าไม่มีประเด็นขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และหากยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายดังกล่าวนี้ ก็จะทำให้การประกาศใช้ร่างกฎหมายล่าช้าออกไปอีก 2 เดือน ซึ่งจะกระทบต่อโรดแม็ปการเลือกตั้ง หากอนาคตมีผู้ติดใจว่าร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. ขัดต่อรัฐธรรมนูหรือไม่ก็สามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างกฎหมายดังกล่าวหลังประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว และควรยื่นก่อนวันเลือกตั้ง เพราะหากผ่านพ้นไปแล้ว อาจปัญหาต่อการนับคะแนนได้ 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์


HASTAG : พรป.สส.สว.  สนช.  ศาลรธน. 

ติดตามข่าวอื่นๆ