"ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" มีแต่เปลือก!! แสดงออก..ความเห็นที่สวนกระแส และก้าวร้าวสังคม โดยไร้องค์ความรู้ !!!??

สำหรับประเด็นร้อนในเรื่องความคิดเห็นทางศาสนา ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ได้แสดงความเห็นในนิตยสาร GM  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2560   และได้ผู้นำมาเผยแพร่กัน โดยหยิบยกเอาส่วนหนึ่งของคำให้สัมภาษณ์ ที่ระบุว่า

 

“ ...รัฐไทยไม่ควรจะอุปถัมภ์ศาสนาพุทธ เพราะมันทำให้ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แก้กันไม่จบ  ... “ ต่อมานายธนาธรได้โพตส์เฟสบุ๊คส่วนตัว ยืนยันว่า ความคิดเห็นดังกล่าวนั้นเป็นความเห็นที่มีมาก่อนที่จะมีการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ และเป็นความเห็นส่วนตัว 

 

ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่านายธนาธรมีความเห็นเรื่อง ศาสนาอย่างไร นายบอกว่า “ผมคิดว่าทุกคนมีพระเจ้าของตัวเอง แล้วคุณก็คุยกับพระเจ้าของคุณเองได้โดยไม่ต้องผ่านวัด โบสถ์ หรือมัสยิด คุณคุยกับพระเจ้าของตัวคุณได้ แม้กระทั่งระหว่างการวิ่ง คุณก็คุยกับพระเจ้าได้ คุณไม่ต้องไปตักบาตร ไปมิสซา หรือละหมาดเพื่อจะคุยกับพระเจ้า สิ่งที่ผมเชื่อก็คือศรัทธาทางศาสนาควรจะเป็นศรัทธาที่เปิดกว้าง และไม่ควรมีวัดหรือศาสนา หรือองค์กรใดมาบังคับหรือเชิดชูความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งให้มากกว่าความเชื่ออื่นๆ”

หลังจากนั้น นายธนาธรก็ยกตัวอย่างว่า “รัฐไทยไม่ควรจะอุปถัมภ์ศาสนาพุทธ เพราะมันทำให้ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แก้กันไม่จบ” ซึ่งเรื่องปัญหาใน3จังหวัดชายแดนใต้ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีความลึกซึ้ง เกินกว่าที่นายธนาธรจะออกมาพูด แก้เอาด้วยปากแบบง่ายๆ

 

ประเด็นที่ต้องลงมาดูดก็คือ ความโดดเด่นของนายธนาธร ที่สังคมให้ความสนใจอยู่ขณะนี้ ก็คือให้ความเห็นสวนกระแสต่อสังคม ในทุกเรื่อง ซึ่งถ้าลงลึกในรายละเอียดก็จะเห็นได้ว่า ไม่เคยทำการศึกษา หรือทำความเข้าใจ ในเรื่องนั้นๆเลย เป็นแต่เพียงความเห็น เมื่อสวนกระแสดั้งเดิมของสังคมจึงกลายเป็นการโจษขาน วิพากษ์วิจารณ์กัน ฝ่ายที่ยกย้องเชิดชู แบบเดียวกัน คือไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ทำความเข้าใจ 


มาดูเรื่องศาสนาพุทธ นายธนาธร ไม่ได้มีความเข้าใจในข้อเท็จจริงในศาสนาพุทธเลย เพราะศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นคนธรรมดาที่ฝึกฝนปฏิบัติตัวเอง และเอาประสบการณ์ในการฝึกฝน ปฏิบัติตนเองนั้น มาสอนผู้อื่น ให้เข้าใจ  โดยเฉพาะการฝึกฝนปฏิบัตินั้น คือการฝึกฝนปฏิบัติทางด้านจิตใจที่ให้ลดละ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเป็นเรื่องขแงอารมณ์ปรุงแต่งของมนุษย์ และให้มนุษย์มีเมตาต่อกันรวมถึง มีเมตตาต่อสรรพสัตว์อื่นๆ ในโลกนี้ ซึ่งรวมถึงก่อมห้เกิดสายใยวงจรของชีวิตที่สมดุลตามธรรมชาติ อันเป็นเรื่องลึกซึ้ง ต่างกลไกทางธรรมชาติ ซึ่งนายธนาธรไม่เคยได้ศึกษาและได้ทำความเข้าใจ แต่กลับออกมาให้ความเห็นและวิพากษ์ 

 

นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นอย่างชัดเจนว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีแต่เปลือก ที่ได้แสดงออกความเห็นที่สวนกระแส และก้าวร้าว ต่อสังคม โดยไม่มีองค์ความรู้ หรือไม่ทำการศึกษาในเรื่องที่ออกมาให้ความเห็นอย่างจริงจัง


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
วิลาสินี แววคุ้ม


HASTAG : ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

ติดตามข่าวอื่นๆ