“สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง”เชื่อมั่นความเข้าใจ ร่วมสำนึกและหน้าที่ ปลุกพลังสามัคคีร่วมขับเคลื่อนปท.ไปด้วยกัน

18 มี.ค. 61 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง เปิดเผยว่า “ สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง” ที่ทุกฝ่ายร่วมกันจัดทำขึ้น กำลังเดินทางลงพื้นที่ ไปพบปะและทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล ระหว่าง 21 มี.ค. - 10 เม.ย.61 โดยการทำงานร่วมกันของทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นำชุมชนและจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ

 โดยทีมงานจะร่วมกัน เสวนา พูดคุยและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ กทม.และส่วนภูมิภาคในห้วงเวลาดังกล่าว ผ่านประชาคมหมู่บ้าน /ชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง ความเป็นมาและความจำเป็นของการจัดทำ “สัญญาประชาคม”  รวมทั้งสาระสำคัญของเนื้อหา และความเข้าใจร่วมกันสู่การตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมกัน ปฏิบัติอย่างจริงจัง ในการนำพาประเทศก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงที่ยังตกค้างอยู่
 


  ทั้งนี้ในภาพรวมของความเป็นจริงที่ผ่านมา เชื่อว่า ทุกฝ่ายสามารถรับรู้และสัมผัสได้ ถึงการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากของสังคมไทยปัจจุบัน จากสังคมเดิมที่หยุดนิ่งมานาน  และมั่นใจว่า เราทุกคนต่างมีความปรารถนาเดียวกัน. ที่จะเห็นประเทศไทยพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทัดเทียมอารยประเทศ   ซึ่งการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้  ต้องการพลังความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุ่มเทไปในทิศทางและเป้าหมายที่ร่วมกันกำหนดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง   … ณ เวลานี้ จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่สำคัญร่วมกันของสังคม ที่จะเปิดใจรับรู้และแสดงออกร่วมกัน ด้วยการให้คำมั่นต่อกัน ร่วมยึดถือปฏิบัติตามกรอบความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองใน “สัญญาประชาคม” ด้วยสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของพลเมืองไทยที่มีต่อประเทศชาติ

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์


HASTAG : สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง  ไทยนิยม ยั่งยืน  พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ