รมว.พม. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุม CSW สมัยที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ USA(คลิป)

         เมื่อค่ำวันที่ 16 มีนาคม 2561  ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดเผยว่า พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางไป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women หรือ CSW) สมัยที่ 62 และเป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อ การเข้าถึงเทคโนโลยีและการสื่อสาร : เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้สตรีในชนบทในบริบทอาเซียน “Women’s Access to Technologies and Media : Empowering rural women in the ASEAN region โดยมี นายเลิศปัญญา บูรณบัณทิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตลอดจน นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะ รวมจำนวน 8 คน ร่วมประชุมด้วยดังกล่าว

 

รับชมรายละเอียดจากคลิป

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต


HASTAG : ต่างประเทศ  ประชุม  สหรัฐอเมริกา 

ติดตามข่าวอื่นๆ