30 สนช.ชงเรื่องให้ปธ.สนช.ส่งศาลรธน.ตีความพ.ร.ป.ที่มาของส.ว.แล้ว

โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับคำร้องของสมาชิก สนช.แล้ว เข้าชิ่อมาทั้งหมด 30 คน นำโดยนายกอตติ วะสีนนท์ ขอให้ตัความ 2 ประเด็นตามที่ประธาน กรธ.ส่งสัญญาณมา คือ ในส่วนที่เกี่ยวกับบทเฉพาะกาล 5 ปีแรก ที่กำหนดให้
1.แยกผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บุคคล และนิติบุคคล
2.งดเว้นการเลือกไขว้ ให้กลุ่มอาชีพ 10 กลุ่ม เลือกกันเองโดยตรง
 

 

 

ทั้งนี้จะต้องทำหนังสือนำปะหน้าก่อนส่งคำร้องไปให้ศาล รธน. ถ้าเสร็จทันก็จะส่งเย็นนี้เลย แต่ถ้าเสร็จไม่ทันก็จะส่งให้ศาล รธน.วันจันทร์ที่ 19 มี.ค.

พร้อมยืนยันว่า การส่งตีความเฉพาะร่าง พ.ร.ป.ส.ว.ไม่กระทบโร้ดแม็ปเลือกตั้งต้นปี 2562 เพราะร่าง พ.ร.ป.ส.ส.ขยายเวลาการบังคับใช้ออกไป 90 วัน หลังประกาศในราบกิจจานุเบกษาให้อยู่แล้ว ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการวินิจฉัยของศาล รธน. เพราะคาดว่าศาลน่าจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 1 เดือน เนื่องจากเป็นเพียงปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น

ส่วนร่าง พ.ร.ป.ส.ส.ที่ประธาน กรธ.ทักท้วงมาในเรื่องการตัดสิทธิคนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นข้าราชการการเมือง หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น และการให้ผู้อื่นกาบัตรเลือกตั้งแทนผู้พิการได้นั้น ประธาน สนช. ชี้แจงว่า จะไม่ส่งศาล รธน.ตีความ และจะส่งให้นายกฯ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายภายในวันจันทร์นี้ เพราะสมาชิกส่วนใหญ่มั่นใจว่าไม่ขัด รธน. และถ้ายื่นตีความด้วยจะกระทบต่อโร้ดแม็ปเลือกตั้งทันที เพราะนายกฯ ต้องชะลอการนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

 


แต่ถ้าใครเห็นว่าร่าง พ.ร.ป.ส.ส.ขัด รธน.ก็ค่อยไปยื่นตีความหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ตอนนั้นจะไม่กระทบโร้ดแม็ปใดๆ เพราะจะมีเวลา 90 วันก่อนบังคับใช้ และมีเวลาอีก 150 วันก่อนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้น 
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
ธารา มั่นฤทัย


HASTAG : สนช. 

ติดตามข่าวอื่นๆ