พระจริยวัตรงดงามเกินบรรยาย !!เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงคม อาจารย์ ขณะทรงศึกษาปริญญาเอก ที่ ม.ศิลปากร (มีภาพ)

ในเพจเฟสบุค  สารวัตร เถื่อน โพสต์ภาพ พระจริยวัตรที่งดงามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ทรงคม(ไหว้)อาจารย์  แม้อาจารย์จะเป็นแค่สามัญชน

 

14 มี.ค. 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เสด็จฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัด
นครปฐม   เพื่อเตรียมการปฎิบัติการเทคนิคภาพพิมพ์  และ ศิลปกรรมในเทคนิคต่างๆ
ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  เพื่อที่จะใช้จัดการแสดงในนิทรรศการศิลปกรรม  “หลากหลายชีวิต”
ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะแสดงเดี่ยวครั้งแรกของ”ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ “


 

ขอบคุณ:ภาพ และ ข้อมูลจากเพจ  สารวัตรเถื่อน


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุญระดม จิตรดอน


HASTAG : เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ