พระจริยวัตรงดงาม!! "กษัตริย์จิกมี" แห่งภูฏาน ทรงเล่นฟุตบอลด้วยพระบาทเปล่ากับเด็กๆ อย่างไม่ถือพระองค์ #ทรงพระเจริญ !!

 

ประชาชนชาวไทย หลายคนคงทราบดีว่า สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งแผ่นดินภูฏาน ว่า พระองค์ทรงน้อมนำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแบบอย่าง และทรงยกย่อง เทิดทูน ในหลวงของเรา เป็นบุคคลสำคัญยิ่งของพระองค์ นอกจากนี้ กษัตริย์จิกมียังทรง มีพระจริยวัตรอันงดงาม ไม่ทรงถือพระองค์ ซึ่งเป็นพระราชจริยวัตรที่เราคุ้นเคยกันอย่างมาก

ทางโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ขณะทรงเล่นฟุตบอลด้วยพระบาทเปล่ากับเด็กๆ ในท้องถิ่นทางตะวันออกของภูฏาน อย่างไม่ถือพระองค์ สร้างความปลื้มปีติแก่ชาวภูฏาน อีกทั้งคนไทยจำนวนมากก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมพระบารมีและพระราชจริยวัตรของพระองค์

ทั้งนี้ ภาพดังกล่าวเริ่มต้นเผยแพร่จากทางเพจของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์วังชุก พร้อมกับระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยใจความว่า เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๓๘ พรรษา ของสมเด็จพระราชาธิบดี คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งภูฏาน ขอแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชน


 

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์วังชุก ทรงได้รับการยกย่องจากชาวภูฏานรวมถึงชาวไทยส่วนใหญ่ว่ามีพระจริยวัตรที่งดงาม และเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวภูฏาน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จากการที่ทรงวางพระองค์อย่างเป็นกันเองในหมู่ประชาชน จึงสร้างความประทับใจแก่พสกนิกรอย่างสูง ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ต้องทรงรับพระราชภารกิจการบริหารประเทศ เนื่องจากสมเด็จพระราชบิดาได้ทรงวางระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยขึ้นมาอยู่ก่อนแล้ว แต่พระองค์เองก็ยังทรงเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ในการสร้างเอกภาพและเสถียรภาพ ในประเทศที่มีประชากรเพียง ๗๕๓,๙๔๗ คน โดยมุ่งเน้นด้านความสุขมวลรวมของประชากรภายในประเทศเป็นสำคัญ

 

ขอบคุณภาพจาก Facebook : Bhutan Olympic Committee


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


HASTAG : พระจริยวัตร  กษัตริย์จิกมี  ภูฏาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ