"หลวงพ่อเกษม เขมโก" ท่านถวายคำพยากรณ์ไว้เช่นไร เมื่อ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙" ทรงถามถึงอดีตชาติของพระองค์!

สมัยที่ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙" เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดลูกนิมิตที่วัดคะตึกเชียงมั่น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ นั้น พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารและพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมกับ "หลวงพ่อเกษม เขมโก" "พระอินทรวิชยาจารย์" และ "พระครูปลัดจันทร์ กตปุญโญ" ซึ่งเป็นผู้บันทึกพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมครั้งนี้เอาไว้

บทพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมดังกล่าวมีเนื้อหาบางส่วนดังต่อไปนี้
ในหลวง : ที่หลวงพ่อว่า มีศีลบริสุทธิ์ ชาติก่อนทำบุญไว้มาก ... อยากทราบว่า ผมเกิดเป็นอะไร ได้ทำอะไรไว้บ้าง จึงได้มา เป็นอย่างนี้?
 

หลวงพ่อเกษม : (ยิ้มและนิ่ง หันมาทางพระครูปลัดจันทร์ กตปุญโญ ซึ่งเป็นผู้บันทึก แล้วจึงตอบว่า) ตอบยาก!
พระครูปลัดจันทร์ : ขอถวายพระพร ... หลวงพ่อไม่อาจจะพยากรณ์ถวายมหาบพิตรได้
เจ้าคุณพระอินทรวิชยาจารย์ : หลวงพ่ออาจจะเกรงพระราชหฤทัยมหาบพิตรก็ได้ ... ขอถวายพระพร
ในหลวง : หลวงพ่อไม่ต้องเกรงใจว่าเป็นพระราชา ... ขอให้ถือว่าสนทนาธรรมก็แล้วกัน ยินดีรับฟัง
มีคนพูดกันว่า ชาติก่อนผมเกิดเป็นนักรบ มีบริวารมาก ถ้าเป็นอย่างนั้น ศีลห้าจะบริสุทธิ์ได้อย่างไร? การเป็นนักรบนั้นจะต้องได้ฆ่าคน ... สงสัยอยู่?
หลวงพ่อเกษม : (หันมากระซิบกับพระครูปลัดจันทร์ว่า) เอ... ใครทำนายถวายท่านอย่างนั้นก็ไม่รู้! เราไม่รู้ เราไม่มี อตีตังสญาณ” (ญาณหยั่งรู้อดีต) อนาคตังสญาณ” (ญาณหยั่งรู้อนาคต) ตอบยาก ... ต้องหลวงพ่อเมืองสิ!
พระครูปลัดจันทร์ : ขอถวายพระพร ... หลวงพ่อยืนยันว่า มหาบพิตรมีศีลบริสุทธิ์และทรงมีบุญมาก!


 

ที่มา : หนังสือ "มหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ", วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์.


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุทัย เลิกสันเทียะ


HASTAG : หลวงพ่อเกษม 

ติดตามข่าวอื่นๆ