มหันตภัยบิทคอยน์ !!! แก๊งขี้ยา ใช้ซื้อขายในตลาดมืด-ออนไลน์

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการป.ป.ส. มอบหมายให้ นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการป.ป.ส.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม 120 คน ประกอบด้วย ผู้แทนประเทศในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน UNODC เครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ผู้แทนศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (ศปง.มข.) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้อง

นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทดสอบระบบและอภิปรายปัญหาอุปสรรคในการนำเข้าข้อมูลในระบบ ADM Report System บนเว็บไซต์ ASEAN - NARCO ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนและร่วมกันจัดทำรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

รองเลขาธิการ ปปส. กล่าวว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลให้เศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้ปัญหายาเสพติดทวีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยประเทศไทย จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน หรือ ASEAN Narcotics Cooperation Center (ASEAN - NARCO) ซึ่งตั้งอยู่ใน สำนักงาน ป.ป.ส. ที่กรุงเทพฯ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ประเทศไทย เมื่อปลายปี 2558 

จากสถานการณ์ในภูมิภาคอาเซียนจากรายงาน 2 ฉบับที่ผ่านมา. พบว่ามีตัวยาหลักที่แพร่ระบาดในภูมิภาค 5 ตัวยา คือ เมทแอมเฟตามีน ซึ่งภูมิภาคเอเชียเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลกรองลงมาคือ ไอซ์ เฮโรอีน กัญชา ฝิ่น โดยพบว่า มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ พบว่า มียาเสพติดที่ควรเฝ้าระวังในภูมิภาคอาเซียนแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ 1 คือกลุ่ม ATS ซึ่งเป็นตัวยาที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยมีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเมทแอมเฟตามีนในอาเซียนสูงสุดถึงร้อยละ 80 

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่ม NPS มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งชนิดและปริมาณในหลากหลายตัวยา อาทิ XLR-11หรือกัญชาสังเคราะห์ที่เริ่มมีการเข้ามาแพร่ระบาดในภูมิภาคอาเซียนพบในเวียดนามและพบ Fly High ซึ่งเป็น Party Drug แพร่ระบาดในฟิลิปปินส์โดยในประเทศไทยพบการแพร่ระบาดของ Ketamine Erimin 5 และ Magic Mushroom (เห็ดขี้ควาย) เป็นต้น


"ในด้านพฤติกรรมของบุคคล ยังพบกลุ่มนักค้าชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดในอาเซียน ทั้งในฐานะของนักค้าและผู้รับจ้างลำเลียง มีหลากหลายสัญชาติ โดยกลุ่มนักค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุด ซึ่ง 2 ใน 3 คือ กลุ่มนักค้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเอง นอกจากนี้ เริ่มมีข่าวการเชื่อมโยง Bitcoinกับพฤติกรรมที่น่าสงสัย เช่น การใช้ Bitcoin ซื้อยาเสพติดใช้ใน ตลาดมืด(Darkmarket) รวมทั้ง การซื้อขายยาเสพติดผ่านทางออนไลน์และการขนส่งยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชน เช่น ไทย สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ เป็นต้น จึงควรเริ่มมีการเฝ้าระวังในภูมิภาคอาเซียน" นายชลัยสิน กล่าว

สำหรับจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 5 นี้ซึ่งถือว่า การประชุมในครั้งนี้ดำเนินมาถึงระยะที่ 3 คือ การพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเนื่องจากในปี 2561 การพัฒนาระบบ ADM Report System เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
บุญชัย ธนะไพรินทร์


HASTAG : บิทคอยน์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ