ทรงเตะบอลเท้าเปล่ากับเด็กๆในถิ่นธุรกันดาร ....พระราชจริยวัตรอันงดงามของกษัตริย์จิกมี่

ในเฟซบุ้คที่ใช้ชื่อว่า.....Bhutan olympic committee ได้เผยแพร่พระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ เคเซอร์ นัมเกล วังชุก  พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก  ที่ทรงได้รับการยกย่องจากชาวภูฏานรวมถึงชาวไทยส่วนใหญ่ว่ามีพระจริยวัตรที่งดงาม และเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวภูฏานรวมทั้งชาวไทย ล่าสุดพระองค์ได้ทรงเล่นฟุตบอลกับเด็กๆชาวภูฏานด้วยฝ่าพระบาทเปล่าอย่างเป็นกันเองโดยไม่ถือพระองค์ ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎร์ในพื้นที่ธุรกันดาร  โดยมีเนื้อหาความว่า 

 

ในโอกาสอันแสนรื่นรมย์ของพระราชาในปีที่ 38 ของพระราชา คณะกรรมการโอลิมปิกภูฏานต้องการที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อแสดงความขอบคุณอย่างสูงและความเคารพต่อฝ่าบาทสำหรับการเป็นกษัตริย์ของประชาชน
เราได้รับพรอย่างแท้จริงที่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของฝ่าบาทและเราจะสวดภาวนาให้พระราชโองการ

ถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองใจปวงชนทั้งชาวภูฏานและชาวไทยมาโดยตลอด

 ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
อาทิตย์ เจิดจรัส


HASTAG : กษัตริย์จิกมี 

ติดตามข่าวอื่นๆ