สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ "สมเด็จพระราชินี" ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯประทับ รพ.จุฬาฯ # ขอทรงพระเจริญ

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์  เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปเข้ารับการตรวจพระกรรณ (หู) และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ.2561 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 6 มีนาคม พ.ศ.2561ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
นิตติยา บุญตาวัน


HASTAG : พระราชินี  แถลงการณ์  สำนักพระราชวัง 

ติดตามข่าวอื่นๆ