ก่อนไปร่วมงานควรรู้!! ข้อแนะนำการเตรียมตัวเข้าร่วมพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบางพระ จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพจเฟซบุ๊ก วัดบางพระ จ.นครปฐม (หลวงพ่อเปิ่น) ได้ระบุ้ข้อความทั้งหมดเอาไว้ดังนี้

ข้อแนะนำการเตรียมตัวเข้าร่วมพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น
วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบางพระ จ.นครปฐม
 

- การแต่งกายสำหรับผู้มาร่วมพิธี ทางวัดไม่ได้กำหนดว่าท่านต้องใส่เสื้อผ้าชุดสีอะไร ฯลฯ แค่ขอความกรุณาแต่งกายให้สุภาพ เพื่อแสดงถึงความเคารพสถานที่ และพิธีกรรม

- พิธีบนปะรำพิธีหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นองค์ใหญ่กลางลานวัด จะเริ่มเวลา ๐๙.๓๙ น.

- ควรเดินทางมาถึงวัดก่อนเวลาประมาณ ๒-๓ ชั่วโมงเป็นต้นไป เพราะการจราจรจะติดขัดมาก และอาจทำให้ท่านพลาดเข้าร่วมพิธีในช่วงเวลาดังกล่าว

- สถานที่จอดรถสำหรับผู้มาร่วมพิธีไหว้ครู มีแจ้งให้ในเพจวัดบางพระแล้ว

- เมื่อมาถึงวัดแล้ว ให้ไปบูชาพานครูที่จุดให้บูชาพานครูของวัด เพื่อนำไปอธิษฐานจิตบอกกล่าวขอขมาพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์ มีหลวงพ่อเปิ่นเป็นที่สุด (คำบูชาและขอขมา ทางวัดมีตั้งไว้ให้)

- จุดเปิดให้บูชาพานครู จะเปิดเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น.

- ค่าบูชาพานครู ๑๐๐ บาท (รับเหรียญที่ระลึกพิธีไหว้ครูปี ๖๑ จำนวน ๑ เหรียญ)

- ระหว่างรอพิธีการเวลา ๐๙.๓๙ น. ทางวัดโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อเปิ่นได้มีเปิดโรงทานเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ส่วนท่านใดจะทำพิธีครอบเศียรครูแต่ละกุฏิก็สามารถไปร่วมพิธีของแต่ละกุฏิได้ตามอัธยาศัย

- ระหว่างทำพิธีครอบเศียรครูทุกกฏิ ขอความกรุณางดบันทึกภาพนิ่ง-ภาพเคลื่อนไหว และงดเผยแพร่ภาพนิ่ง-ภาพเคลื่อนไหว ลงในสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่ออื่นใดทุกชนิด

- การบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว บนปะรำพิธี ขอความกรุณาสื่อมวลชนทุกท่านได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่-โฆษกพิธีกร บนปะรำพิธีอย่างเคร่งครัด

- สำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการจะสัมภาษณ์รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีกรรมและอื่นๆ เพื่อนำไปประกอบนำเสนอข้อมูลต่างๆ กรุณาทำหนังสือขออนุเคราะห์ข้อมูลมา และนำเข้าไปติดต่อขออนุญาตจากพระครูอนุกูลพิศาลกิจ (หลวงพ่อสำอางค์ ปภสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดบางพระ ก่อนทุกครั้ง

- เมื่อใกล้ถึงเวลา ๐๙.๓๙ น. ให้เตรียมตัวเข้าร่วมพิธีกลางแจ้ง โดยการจับจองที่นั่งในวงรอบสายสิญจน์บริเวณทั่ววัดบางพระ (เด็ก, คนชรา, สตรีมีรอบเดือน, สตรีมีครรภ์ ไม่ควรอยู่ในวงรอบสายสิญจน์ หรือกลางลานหน้าปะรำพิธี)

- เป็นปกติของทุกๆ ปี ที่จะมีผู้แสดงอาการของขึ้นด้วยอาการต่างๆ ผู้เข้าร่วมพิธีควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น และอดโทษอโหสิกรรมซึ่งกันและกันหากมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง เพราะทุกท่านต่างเป็นศิษย์หลวงพ่อองค์เดียวกัน เสมือนพี่น้องลูกหลวงพ่อในสายวิชาเดียวกันฯ


- เมื่อเริ่มพิธี เจ้าหน้าที่จะนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล รับศีล และเจริญจิตตภาวนา ขอให้ทุกท่านตั้งใจ สำรวมกายวาจาใจประกอบพิธีด้วยความเคารพนอบน้อม

- ขอความกรุณาทุกท่าน อย่าได้ดึงสายสิญจน์รอบบริเวณพิธีเด็ดขาด จนกว่าพิธีจะเสร็จสิ้น และได้รับการประกาศแจ้งจากพิธีกรให้สามารถดึงสายสิญจน์ได้ (ท่านใดที่ไม่ได้สายสิญจน์ในพิธี ก็สามารถมาขอรับได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ของทางวัด)

- เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ให้ทุกท่านเข้าไปรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่หน้าปะรำพิธี (หากไม่สะดวกเข้าไปบริเวณหน้าปะรำพิธี ก็สามารถรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธรรมาสน์พระสงฆ์ทั้ง ๔ ทิศ รอบมุมกั้นสายสิญจน์ได้เช่นเดียวกัน)

- ขอความร่วมมือจากศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้ช่วยกันรักษาความสะอาดในบริเวณวัดบางพระหลังจากเสร็จพิธีแล้ว ด้วยการช่วยกันเก็บขยะต่างๆ นำไปทิ้งลงถังขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

**แล้วพบกันในวันพรุ่งนี้**

 

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก วัดบางพระ จ.นครปฐม (หลวงพ่อเปิ่น)


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุทัย เลิกสันเทียะ


HASTAG : วัดบางพระ 

ติดตามข่าวอื่นๆ