กราบสาธุ!!!สมเด็จพระสังฆราชทรงนำเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันที่28ของทุกเดือนแด่ในหลวงร.10และสมเด็จพระราชินีในร.9

จากที่มหาเถรสมาคม มีมติให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา  ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ในเพจ เฟสบุค "สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช "
โพสต์ว่า
" เย็นวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก 
เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ทรงนำเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา  ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 "

 


 

ขอบคุณ: ภาพ และ ข้อมูลจากเพจ    สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุญระดม จิตรดอน


HASTAG : สมเด็จพระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ