ข่าวใหญ่ .... มีบัตรประชาชนก็อันตราย!!!

รัฐเตือนภัย แต่จะมีทางออกให้อย่างไร เมื่อพวกขี้โกงนำบัตรประชาชนเรา ไปจดตั้งบริษัทผิดกฎหมาย เพราะไปธุระที่ใดก็มีแต่ขอบัตรประชาชน

กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังการถูกนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรไปสวมรอยจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลโดยไม่รู้ตัว หรือนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย หลังจากมีผู้ร้องเรียนว่าไม่เคยจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล แต่มีชื่อเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด เพื่อประกอบกิจการประเภทต่างๆ ซึ่งกรมฯ ได้กำชับให้นายทะเบียนที่พิจารณาการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอจดทะเบียนด้วยความรอบคอบ หากเกิดข้อสงสัยให้เชิญกรรมการผู้ขอจดทะเบียนมายืนยันตัวตนก่อน

 “กรมฯ ขอเตือนประชาชนในการนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรมอบให้แก่ผู้อื่น เพื่อนำไปใช้ในกิจธุระต่างๆ ให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็ควรที่จะทราบเหตุผลการนำบัตรไปใช้ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและได้รับความเดือดร้อนได้ในภายหลัง และหากสงสัยหรือกังวลว่าตนเองจะถูกหลอกลวงในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล โดยมีกลุ่มบุคคลหรือนายหน้ามาขอบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลบัตรไป หรือได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว ให้รีบติดต่อกรมฯ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งโดยด่วน” กุลณีกล่าว
กุลณีกล่าวว่า กรมฯ ยังได้ขอให้บุคคลที่รับรองลายมือชื่อกรรมการผู้ขอจดทะเบียน เช่น ทนายความ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ต้องให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อต่อหน้าเท่านั้น เพื่อป้องกันการนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรของผู้อื่นมายื่นจดทะเบียนนิติบุคคล โดยหากพบว่าการลงลายมือชื่อรับรองโดยไม่ตรวจสอบหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง อาจเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้


 สำหรับการลวงนำบัตรประชาชนและข้อมูลในบัตรไปใช้ในทางผิดกฎหมายในปัจจุบัน พบว่ามีกลุ่มบุคคลมักจะใช้ข้ออ้างในการนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตร ไปเพื่อร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ หรือเพื่อการสาธารณกุศลอื่นๆ มาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อให้ผู้ถูกหลอกลวงยินยอม
“ทั้งนี้ กรมฯ ได้กำชับนายทะเบียนที่พิจารณาการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอจดทะเบียนด้วยความรอบคอบ หากเกิดข้อสงสัยให้เชิญกรรมการผู้ขอจดทะเบียนฯ มายืนยันตัวตน”
อธิบดีฯ กล่าวย้ำอีกครั้งว่า “พร้อมกันนี้ หากท่านใดสงสัยหรือกังวลว่าตนเองจะถูกหลอกลวงในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล โดยมีกลุ่มบุคคลหรือนายหน้ามาขอบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลบัตรฯ ไป หรือได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวให้รีบติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งโดยด่วน และขอเตือน !!! ประชาชนให้ระวังผู้ไม่หวังดีลวงนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรฯ ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย เนื่องจากกลุ่มบุคคลฯ ดังกล่าว มักจะใช้ข้ออ้างในการนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรฯ ไปเพื่อร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ หรือเพื่อการสาธารณกุศลอื่นๆ มาใช้เป็นเครื่องมือ”
 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : ข่าวลวงบัตรประชาชน  ข่าวแก๊งคอลล์เซ็นเตอร์  Richman can do 

ติดตามข่าวอื่นๆ