กรมแรงงานเตือนนายจ้าง!! ห้ามหักค่าจ้าง-ค่าโอทีลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (รายละเอียด)

แรงงาน เตือนนายจ้าง หักค่าจ้าง โอที เสี่ยงมีความผิด

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างห้ามหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก ไม่เกิน 6 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวในทุกด้าน เพื่อให้แรงงานทุกคนได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียม เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย ที่ผ่านมายังพบว่า มีสถานประกอบการบางแห่งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการหักค่าจ้าง โดยมีการหักค่าจ้างจากลูกจ้างเพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าชุดทำงานเป็นต้น ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ในเรื่องนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2557 ได้กำหนดห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดจากลูกจ้าง ตลอดจนกระทั่งการหักเงินในกรณีขาด ลา มาสาย เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด เช่น ชำระค่าภาษี ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น

 

กรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติก็จะมีความผิดตามกฎหมายโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงโดยบทลงโทษสูงสุดคือการประหารชีวิต ทั้งนี้ ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
 


อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และที่มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2432 6101 5  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1647 กด 3

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย , สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
สุริยวงศ์ หิรัญเตโช


HASTAG : ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท  ไม่เกิน 6 เดือน  มีโทษจำคุก  ห้ามหักค่าจ้าง-ค่าโอทีลูกจ้าง  ทั้งจำทั้งปรับ  ความจริง 

ติดตามข่าวอื่นๆ