ข่าวใหญ่.... ตลาดหุ้น...!!! ปตท.แตกพาร์ กำไรแสนล.

วันนี้จับตาหุ้นไทย อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อ ปตท. หุ้นใหญ่ของไทย ประกาศแตกพาร์เหลือหุ้นละ 1 บาท จ่ายปันผลอีกหุ้นละ 12 บาท

เทวินทร์ วงศ์วานิช  ซีอีโอ บมจ. ปตท

ในตลาดหุ้น พูดกันมานานแล้วว่า  ถึงเวลาที่ ปตท. ต้องแตกพาร์ จาก 10 บาท เหลือหุ้นละ 1 บาท แล้ววันนี้ก็มาถึงจริง ซึ่งคาดว่า ราคาพาร์ใหม่ 1 บาท จะซ์้อ ขายราวต้นเดือนพ.ค. ทำให้หุ้นบริษัทในตลาดมีสภาพคล่องมากขึ้น ปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง 4% ที่หมุนเวียนในตลาดหุ้น
วานนี้ 20 ก.พ. 2561 บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งการพิจารณาจ่ายปันผลและแตกพาร์ เหลือหุ้นละ 1 บาท วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 มี.ค. 2561 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 มี.ค. 2561 จ่ายปันผลเป็นเงินสด  12.00  (บาทต่อหุ้น) วันที่จ่ายปันผลจากกำไรสะสม : 27 เม.ย. 2561 

นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัท โดยจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 12 เม.ย. เพื่อพิจารณาต่อไป
นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ แผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีของ ปตท. (ปี 61-65) จากแหล่งภายนอก ของ ปตท. ซึ่งรวมถึงวงเงินการกู้ยืม/ก่อหนี้ของ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTT TCC) เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนให้ ปตท. โดยมี ปตท.ให้การค้ำประกัน โดยส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินกู้นี้เป็นวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้เทียบเท่า150,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 61-65) เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการในเวลาโอกาสที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด
 

 


 ตลอดจนพิจารณารับทราบความคืบหน้าของการปรับโครงสร้าง ปตท. รวมถึงแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTTOR) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งคณะกรรมการ รับทราบความคืบหน้าโดยให้ปตท. สร้างเครื่องหมายการค้าใหม่แบบผสมโดยมีรูปเปลวเพลิงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ เพื่อโอนขายให้ PTTOR อนึ่ง การปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ PTTOR มีเครื่องหมายการค้าซึ่งมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เป็นของตนเอง ซึ่งจะทำให้ PTTOR สามารถวางแผนการตลาด การใช้แบรนด์ และภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่อลูกค้าในธุรกิจการตลาดน้ำมันและค้าปลีกได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งคาดว่าการโอนกิจการจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3/61 และ PTTOR จะเริ่มเตรียมการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

 นอกจากนั้นบริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงผลดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 60 มีกำไรสุทธิ 3.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 58%  เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส (qoq) เพราะไม่มีบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์เหมือนในไตรมาส 3 ที่บันทึกสูงถึง 1.85 หมื่นล้านบาท จากโครงการมาเรียนา ออยแซนด์ โดยรวมแล้ว กำไรทั้งปี 60 ของ PTT ทำได้ 1.35 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.9% ฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จึงคงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาเหมาะสมหุ้นละ 520 บาท  ขณะที่วานนี้ 20 ก.พ. 2561 หุ้นปิดที่ ราคา 490 บาท


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : ข่าวปตท  ข่าวหุ้น  Richman can do 

ติดตามข่าวอื่นๆ