เป็นทาส 7-11 กันต่อไป ธปท.ยอมรับ... ทำได้

อดใจรอ ได้ชมโฉม เซเว่น อีเลฟเว่น มีแบงก์ในสาขา.....

19 ก.พ.61 ในที่สุดกระแสข่าว และการแชร์กันบนโลกออนไลน์ก็เป็นจริง  เรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อนุญาตให้ร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่นสามารถให้บริการทางการเงินได้เหมือนกับธนาคารทั่วไป ในรูปแบบของ แบงก์กิ้ง เอเย่นต์ (Banking agent ) หรือ เป็นตัวแทนธนาคารได้นั้น

เพราะล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา สมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน และ เมทินี ศุภสวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในกรณีดังกล่าว 
สมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน  ยอมรับว่า  เป็นเรื่องของการทำธูรกิจที่ต้องปรับตัวตามสภาวะการณ์และเทคโนโลยี่ เพราะพฤติกรรมลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงินเปลี่ยนไป ต้องการความรวดเร็วและไม่ต้องเดินทางไกล ตลอดจนเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์บริการแก่ลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น ธปท. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์ให้มีความยืดหยุ่นและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่ถูกลง ตรงความต้องการ และมีทางเลือกที่หลากหลาย ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ก็จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารพาณิชย์ได้ดีขึ้น
 

สาระสำคัญของเกณฑ์ฉบับใหม่นี้คือ การให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวแก่ธนาคารพาณิชย์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและช่องทางให้บริการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. สาขาของธนาคารพาณิชย์ จะมีรูปแบบยืดหยุ่นขึ้น ทั้งเรื่องธุรกรรม วันเวลาทำการ และให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ mobile banking

2. การแต่งตั้งตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ (Banking agent) ซึ่งเป็นเรื่องที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์แต่งตั้งได้อยู่แล้ว โดยธนาคารพาณิชย์สามารถแต่งตั้งตัวแทนไม่ว่าจะเป็น ธนาคารพาณิชย์อื่น สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และไปรษณีย์ ซึ่งเกณฑ์ใหม่ได้ขยายให้ครอบคลุมนิติบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย

ทั้งนี้คาดว่าไม่เกินเดือนมีนาคมนี้  ตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ สามารถให้บริการ รับฝาก ถอน โอน ชำระเงิน สำหรับลูกค้ารายย่อย โดยให้ได้ครั้งละ 5 พันบาท หรือ วันละ 2 หมื่นบาทต่อคนต่อวัน  ซึ่งตามหลักเกณฑ์นี้ ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์การให้บริการลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ ตัวแทนที่ธนาคารพาณิชย์เลือกแต่งตั้ง จะต้องมีสถานที่ให้บริการเป็นหลักแหล่งที่ชัดเจน มีเครื่องมือและระบบการให้บริการรองรับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดยประเด็นสำคัญธนาคารพาณิชย์ต้องดูแลรับผิดชอบการให้บริการของตัวแทนเสมือนหนึ่งเป็นผู้ให้บริการเอง
 


รูป เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาที่ญี่ปุ่น

สาระสำคัญของเกณฑ์ฉบับใหม่นี้คือ การให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวแก่ธนาคารพาณิชย์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและช่องทางให้บริการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. สาขาของธนาคารพาณิชย์ จะมีรูปแบบยืดหยุ่นขึ้น ทั้งเรื่องธุรกรรม วันเวลาทำการ และให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ mobile banking

2. การแต่งตั้งตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ (Banking agent) ซึ่งเป็นเรื่องที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์แต่งตั้งได้อยู่แล้ว โดยธนาคารพาณิชย์สามารถแต่งตั้งตัวแทนไม่ว่าจะเป็น ธนาคารพาณิชย์อื่น สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และไปรษณีย์ ซึ่งเกณฑ์ใหม่ได้ขยายให้ครอบคลุมนิติบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย

ทั้งนี้คาดว่าไม่เกินเดือนมีนาคมนี้  ตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ สามารถให้บริการ รับฝาก ถอน โอน ชำระเงิน สำหรับลูกค้ารายย่อย โดยให้ได้ครั้งละ 5 หมื่นบาท หรือ วันละ 2 หมื่นบาทต่อคนต่อวัน  ซึ่งตามหลักเกณฑ์นี้ ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์การให้บริการลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ ตัวแทนที่ธนาคารพาณิชย์เลือกแต่งตั้ง จะต้องมีสถานที่ให้บริการเป็นหลักแหล่งที่ชัดเจน มีเครื่องมือและระบบการให้บริการรองรับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดยประเด็นสำคัญธนาคารพาณิชย์ต้องดูแลรับผิดชอบการให้บริการของตัวแทนเสมือนหนึ่งเป็นผู้ให้บริการเอง
 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : ข่าวเซ่เว่น  ข่าวซีพี  Richman can do 

ติดตามข่าวอื่นๆ