เผยข้อดี บัตรคนจนเฟส2

ได้สิทธิเฉพาะคนจน  เฟส2 มีของแถมให้ด้วย มีบัตรแล้วไม่ไปฝึกงานตามนัด เจอยึดนะจะบอกให้

สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ล่าสุดที่ผ่านมามียอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย (เฟส 2) จำนวน 3.56 ล้านคน คิดเป็น 31.1% ของผู้มีบัตรทั้งหมด..11.4 ล้านคน โดยจังหวัดที่ประชาชนเข้าร่วมมากที่สุดคือ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 2.4 แสนคน....สำหรับผู้ที่เข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการซื้อสินค้าต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย 100-200 บาท ซึ่งจะเริ่มได้รับเงินในบัตรในเดือน มี.ค. 2561 ถึงสิ้นปี และจะเริ่มฝึกอบรมตามโครงการที่ลงทะเบียนไว้ในเดือน..เม.ย.นี้ ทั้งนี้ หากผู้ที่ลงทะเบียนไม่ไปอบรมฝึกอาชีพตามวันเวลาที่นัดหมาย กระทรวงการคลังจะเรียกเงินที่เคยเพิ่มวงเงินให้กลับคืนทั้งหมดและตัดสิทธิการเพิ่มวงเงินในเดือนต่อไป..

สุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงแผนการอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการว่า จากข้อมูลของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ประชากรสูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต สาเหตุของการเพิ่มจำนวนประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะภาวะเจริญพันธุ์ที่เคยสูงในอดีต และภาวะคนมีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังสงครามโรคครั้งที่ 2 ทำให้ประชากรในรุ่นที่เคยเป็นเด็ก ซึ่งเกิดมาเป็นจำนวนมากในอดีต ได้ค่อยๆ ทยอยเข้าสู่วัยแรงงานและวัยสูงอายุในที่สุด ในปี พ.ศ. 2533 มีผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป เพียงประมาณ 700,000 คน และในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 1,400,000 คน และคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 2 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563

สุทธิ กล่าวต่อไปว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และ กพร.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อกลุ่มเป้าหมายนี้ที่สามารถทดแทนการขาดแคลนแรงงานในบางสาขา บางอาชีพได้ จึงเห็นควรส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้นโดยการฝึกทักษะการประกอบอาชีพ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 


ในปี 2561 กพร.มีเป้าหมายฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ จำนวน 6,800 คน มีผู้จบการฝึกแล้ว 2,800 คน ดำเนินการในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง (สพร. และสนพ.) 75 แห่ง หลักสูตรที่เปิดฝึกอาชีพมีมากกว่า 100 หลักสูตร โดย 10 หลักสูตรยอดนิยมที่มีผู้เข้ารับการฝึกมากที่สุด ได้แก่ การใช้โซเชียล เน็ตเวิร์คบนโลกออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ การทำขนมไทย การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การจัดดอกไม้สดการถักพรมเช็ดเท้า การทำกระเป๋าผ้า การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การแปรรูปและการถนอมอาหาร การทำหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เป็นต้น

สุทธิ ยังกล่าวอีกว่า กพร. มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะมุ่งเน้นการฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทักษะการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง สามารถรับงานไปทำที่บ้าน สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครัวเรือนซึ่งเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัย สามารถดูแลตนเองได้ ไม่เป็นภาระให้แก่ลูกหลาน และสำหรับคนว่างงาน แรงงานที่ขาดแคลน ซึ่งการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุนี้สามารถตอบโจทย์ด้านภาวะการขาดแคลนแรงงานได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสือสารองค์กร ‭02-2454035‬ สายด่วน 1506 กด 4 หรือดูกำหนดการฝึกและรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ ‭www.dsd.go.th‬ หัวข้อ กำหนดการฝึกอบรม 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : ข่าวลงทะเบียนคนจน  ข่าวบัตรสวัสดิการรัฐ  Richman can do 

ติดตามข่าวอื่นๆ