อาหาร3ชนิด เจอสารตกค้างเกินค่า..!!!

กินไปตั้งเยอะแล้ว เพิ่งรู้ .....ไต้หวันเตือนไทยเร่งแก้ปัญหาสารตกค้างในสินค้าอาหารเกินค่ามาตรฐาน ภายใน 12 มี.ค.นี้ 

วันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแจ้งว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 กรมอาหารและยาไต้หวัน (Taiwan Food and Drug Administration : TFDA) ได้ตรวจพบสารตกค้างในสินค้าอาหารนำเข้าจากไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 3 รายการเกินค่ามาตรฐาน ดังนี้ หน่อไม้ฝรั่งสด ทุเรียนสด และเมล็ดงาดำ ไต้หวันขอให้ไทยชี้แจงสาเหตุและเสนอแผน / มาตรการการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยระหว่างนี้ไต้หวันจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าดังกล่าวจากไทยจนกว่าจะได้รับคำชี้แจงภายในระยะเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นไต้หวันจะใช้มาตรการเข้มงวดขึ้น และอาจห้ามนำเข้าสินค้าฯ ต่อไป

 วันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สารตกค้างฯ ที่ TFDA ตรวจพบมีดังนี้ (1) หน่อไม้ฝรั่งสด พิกัดอัตราศุลกากร (H.S. Code) 0709.20.00.206 ตรวจพบสาร Chlorfenapyr, Diuron, Fipronil, Triadimenol, Clothianidin และ Indoxacrab (2) ทุเรียนสด H.S. Code : 0810.60.00.007 ตรวจพบสาร Carbaryl, Procymidone, และ Metulaxyl และ (3) เมล็ดงาดำ H.S. Code : 1207.40.00.001 ตรวจพบสาร Cypermethrin และ Carbaryl
ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศขอให้ผู้ประกอบการรวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้าส่งออกของไทยได้เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการนำเข้าฯ  ซึ่งเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของสินค้าไทยโดยรวม ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมรายการสารตกค้างและกฎระเบียบ รวมทั้งประกาศรายการสินค้าที่ไม่สอดคล้องระเบียบได้ที่เว็บไซต์ ดังนี้
 [1] http://consumer.fda.gov.tw/Law/PesticideList.aspx?nodeID=520
 [2] http://www.fda.gov.tw/EN/law.aspx?cid=16&cchk=d49032f6-b48e-4ab3-8fb9-23dadlb0407                           
 [3] http://consumer.fda.gov.tw/Food/UnsafeFood.aspx?nodeID=170#
 ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : ข่าวอาหารไทย  ข่าวพาณิชย์  Richman can do 

ติดตามข่าวอื่นๆ