น้อมกราบรำลึก!! ครบรอบ ๑๐ ปี มรณกาล "หลวงพ่อปัญญา อินทปญฺโญ" อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ผู้ริเริ่มโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ !!

 

          เนื่องในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ครบรอบ ๑๐ ปี วันคล้ายวันละสังขาร พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  หรือหลวงพ่อปัญญา อินทปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง และผู้สร้างโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ผู้ริเริ่มโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ

 

             พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เดิมชื่อ ปัญญา ทิพย์มณฑา เป็นบุตรของนายไป๋และนางแช่ม ทิพย์มณฑา อาชีพกสิกรรม เกิดเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ขณะมีอายุได้ ๑๒ ปี ณ วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระครูปัจฉิมทิศบริหาร (เกิด) วัดงิ้วลาย ตำบลงิ้วลาย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาเมื่ออายุได้ ๒๐ ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเดิม เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยมีพระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม ปุญฺญวสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า "อินทฺปญฺโญ"

 

 

 

             พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ อาทิ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 เป็นต้น สำหรับสมณศักดิ์ชั้นสุดท้ายเป็นที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตลอดชีวิตของท่าน ได้ทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาด้านบริการชุมชนและสาธารณสุข โดยเฉพาะการสร้างโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการรักษาดวงตา


 

               พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทปญฺโญ) มีโรดประจำตัวคือโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง และป่วยเรื้อรังมานานนับสิบปี ท่านได้เข้ารักษาตัวครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลธนบุรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และมรณภาพเมื่อกลางดึกวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วยอาการสงบจากอาการติดเชื้อที่ปอดและกระแสโลหิต สิริรวมอายุได้ ๘๕ ปี ๔ เดือน ๕ วัน พรรษา ๖๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงศพและพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ตามสมณศักดิ์

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/พระอุบาลีคุณูปมาจารย์_(ปัญญา_อินฺทปญฺโญ)

ขอบคุณเจ้าของภาพมา ณ โอกาสนี้ 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


HASTAG : หลวงปู่ปัญญา อินทปัญโญ  วัดไร่ขิง  ครบรอบ 10 ปี 

ติดตามข่าวอื่นๆ