หลายหน่วยงานใน จ.สงขลา เตรียมพร้อมรับมือไฟไหม้ ช่วงตรุษจีนจากการจุดธูปจุดเทียนไหว้เจ้า (มีคลิป)

   หน่วยงานต่างๆในจ.สงขลาเตรียมพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน   เช่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้จัดพิธีเปิดปล่อยขบวนรถป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีไฟไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นในวันตรุษจีน ที่มีการจุดธูปเทียนไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุไฟลุกไหม้ขึ้นได้

                                                                                                   

   โดยมีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเขารูปช้างและภาคประชาชน และรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถตรวจการณ์อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้

                                                                                                       


ลงพื้นที่สำรวจ และดูแลตามจุดต่างๆ หรือสถานที่ที่มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ทันที่ลดความสูญเสีย พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการจุดธูปจุดเทียนในวันตรุษจีนโดยเฉพาะกรณีที่ออกไปนอกบ้าน

                                                                                                

 

ภาพ/ข่าว นภาลัย   ชูศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สงขลา


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นางนภาลัย ชูศรี


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ