เขียนด้วยมือ ลบด้วยต... ฉีกกฎบรรษัทภิบาลเอง

โลกโซเชี่ยลรุมกระหน่ำแชร์ ข้อกำหนดคุณสมบัติ ผู้บริหาร อิตาเลียนไทย ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมระบุชัดว่าอะไร อ่านแล้วจะเข้าใจ ทำไม บิ๊กเปรมชัย ถึงต้องไป..................

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุ กรณีที่ปรากฏในข่าวเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนถูกควบคุมตัวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สำหรับคำถามที่ว่า ผลสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวจะเข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนหรือไม่นั้น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 ไม่ได้ระบุให้ความผิดในเรื่องดังกล่าวเป็นลักษณะที่จะเข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจ
อย่างไรก็ดี บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งได้มีการจัดทำแนวบรรษัทภิบาลที่ดีของตนเองในระดับที่สูงกว่ากฎหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง ก.ล.ต. เห็นว่า เป็นเรื่องที่ดีและสนับสนุน ดังนั้น เมื่อมีข้อสงสัยว่าอาจมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวบรรษัทภิบาลของบริษัทเอง คณะกรรมการของบริษัทนั้น ๆ จึงควรพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรและเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับรู้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนต่อไป
 

นิจพร จรณะจิตต์ บอร์ดอิตาเลียนไทย คนที่ 3 (ขวามือ) และ ยุทธชัย จรณะจิตต์  พี่สาว และ หลานชายเปรมชัย

สำหรับ รายชื่อกรรมการล่าสุด ของ บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด(มหาชน) มีดังนี้

นาย ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการ
นาย ไกรศร จิตธรธรรม กรรมการอิสระ
นาย ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย เปรมชัย กรรณสูต กรรมการผู้จัดการ
นาย เปรมชัย กรรณสูต กรรมการ
นาง นิจพร จรณะจิตต์ กรรมการ (พี่สาวเปรมชัย)
นาย ไผท ชาครบัณฑิต กรรมการ
นาย ธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการ
นาย ปีติ กรรณสูต ก รรมการ
นาย ธรณิศ กรรณสูต กรรมการ
นาย วิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ กรรมการอิสระ
นาย วิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ กรรมการตรวจสอบ
นาย ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ กรรมการอิสระ
นาง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด กรรมการอิสระ
นาง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด กรรมการตรวจสอบ


ส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปีที่ผ่านมามีตัวเลขทางธุรกิจเป็นรายได้กว่า 4 หมื่นล้าน ( ณ 31 มี.ค. 2560 ) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ITD ประกอบด้วย

1. นาย เปรมชัย กรรณสูต 785,494,526 คิดเป็น 14.88 %
2. นาง นิจพร จรณะจิตต์ 371,698,140 คิดเป็น 7.04 %
3. นาย วิชัย วชิรพงศ์ 228,148,600 คิดเป็น 4.32 %
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 180,272,538 คิดเป็น 3.41 %
5. นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา 144,865,500 คิดเป็น 2.74 %
6. นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ 80,452,400 คิดเป็น 1.52 %
7. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 69,000,000 คิดเป็น 1.31 %
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 63,262,733 คิดเป็น 1.20 %
9. นาง วลัยพร สมภักดี 60,570,700 คิดเป็น 1.15 %
10. CHASE NOMINEES LIMITED 52,635,515 คิดเป็น 1.00 %

ส่วนเนื้อหาบรรษัทภิบาลของ อิตาเลียนไทย  2561 ที่ในโลกโชเชี่ยล แชร์กัน ข้อแรกระบุชัดว่า 
ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม
- ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ สภาพแวดล้อม
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : ข่าวเปรมชัย  ข่าวอิตาเลียนไทย  ข่าวหุ้น  Richman can do 

ติดตามข่าวอื่นๆ