เปิดชื่อ!งบประชาสังคมดับไฟใต้ เครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติได้เพียบ

หลังจากสำนักข่าวทีนิวส์นำเสนอ ปัญหาการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งยังคงเดินหน้าสางงานค้างมาจากปีงบประมาณเดิม  และล่าสุดระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ซึ่งรับผิดชอบโครงการฯ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคม ณ โรงแรมเซาเทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี  โดยผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่จะเป็นแกนนำองค์กรภาคประชาสังคมที่เคยเสนอขอสนับสนุนแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณานั้น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตั้งข้อสังเกตถึงเกณฑ์การพิจารณาที่เปลี่ยนแปลงไปมาจากเดิมจะใช้งบประมาณ 50 ล้านสนับสนุน 50 องค์กร แต่ท้ายที่สุดก็สนับสนุนถึง 223 องค์กรนั้น มีเกณฑ์พิจารณาอย่างไรเพราะส่วนใหญ่องค์กรที่ได้เป็นองค์กรหน้าเดิมที่เชี่ยวชาญในงานเอกสารและเขียนโครงการตรงตามเงื่อนไขของราชการ  และบางส่วนเป็นองค์กรที่มีภาคส่วนอื่นๆให้การสนับสนุนงบประมาณอยู่แล้วนั้น  จากข้อมูลที่สำนักข่าวทีนิวส์ได้รับ ยกตัวอย่างโครงการในกรอบประเด็น เรื่อง การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่ง ศอ.บต.อนุมัติงบกว่า 10 ล้านบาทให้กับ 40 กว่าองค์กรนั้น มีองค์กรใช้ชื่อเครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอโครงการลักษณะเดียวกันคือ “การเพิ่มศักยภาพชุมชน” ถึงเกือบครึ่งขององค์กรที่ได้รับสนับสนุนทุนในประเด็นนี้
ทั้งนี้การดำเนินโครงการฯที่ ศอ.บต.กำหนดไว้มี  10 ประเด็น คือ

1) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2) การอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา

3) การสร้างความเข้าใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชน

4) การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

5) การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตประชาชน

6) งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 60-61

7) การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

8) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

9) งานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

และ 10) งานพัฒนาศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคม  
 


อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวทีนิวส์จะทยอยนำเสนอ รายชื่อองค์กร ชื่อโครงการ และเงินสนับสนุน ใน 10 ประเด็นเหล่านี้เพื่อให้สาธารณชนพิจารณาอย่างต่อเนื่อง


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ชรินทร์ แช่มสาคร


HASTAG : ชายแดนภาคใต้  ภาคประชาสังคม 

ติดตามข่าวอื่นๆ