เพราะคุณเป็นคนดี เราถึงให้.........

แสนกว่ารายยังไม่มารับเงิน แบงก์ขยายเวลาแจกของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท ถึง 28 ก.พ.61 


ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ขยายระยะเวลาติดต่อขอรับเงิน "โครงการของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส. ผู้มีรายได้น้อย" จากกำหนดเดิมสิ้นสุดถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยขยายไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากมีลูกค้าของ ธอส. ที่มีสิทธิ์ได้รับของขวัญปีใหม่จากธนาคารอีก 109,954 ราย แต่ยังไม่เข้ามาติดต่อรับของขวัญปีใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 

สำหรับลูกค้า(ผู้กู้หลัก) ที่จะได้รับของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาทนั้น ทุกบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ประกอบด้วย (1) วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1 ล้านบาท (2) ตั้งแต่วันทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) (3) มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง 48 เดือน เป็นปกติสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด และตรงตามกำหนดเวลาชำระทุกเดือน และ (4) ต้องชำระเงินงวดของเดือนธันวาคม 2560 ในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ปฏิบัติได้ตรงตามเงื่อนไขสามารถติดต่อขอรับของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาทได้ด้วยตัวเอง ที่สาขาของ ธอส. ทุกแห่งทั่วประเทศ เพียงนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินงวดรอบเดือนธันวาคม 2560 ที่มีข้อความในใบเสร็จว่า "ของขวัญปีใหม่ – วินัยการผ่อนชำระ" พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานองค์การของรัฐ(ตัวจริง) มาแสดงกับเจ้าหน้าที่


สำหรับโครงการของขวัญปีใหม่ 2561 นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติอนุมัติเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส. ผู้มีรายได้น้อย โดย ธอส.จะมอบของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ลูกค้า(ผู้กู้หลัก) และทุกบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ซึ่ง ธอส. เปิดให้ลูกค้ารับของขวัญปีใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ล่าสุดพบว่ามีลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมารับของขวัญปีใหม่แล้วจำนวน 55,153 ราย หรือคิดเป็นจำนวนเงินที่ลูกค้ามีโอกาสนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 55 ล้านบาทธอส. ขยายเวลาแจกของขวัญปีใหม่ 1,000 บาทแก่ลูกค้าผู้มีรายได้น้อยผ่อนดีมีวินัยถึง 28 ก.พ.61 
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : ข่าวแบงก์ออมสิน  ข่าวบานประชารัฐ  ข่าวธอส  ข่าวหุ้น  Richman can do 

ติดตามข่าวอื่นๆ