คนไทยว่าไง!!! "เนติวิทย์"และผองเพื่อน แห่ซัดจุฬาฯยับ "นิสิตเดินหน้า ผู้บริหารถอยหลัง" ละอายใจกับประกาศของสถาบันที่ได้ชื่อว่าเป็น "เสาหลักของ

หลังจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้มีประกาศออกมาดังนี้

 

 

 

ล่าสุด "Tanawat Wongchai" ซึ่งเป็นสถิตินิสิตจุฬาฯ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแต่เรื่องดังกล่าวดังนี้

ประกาศของจุฬาฯ ฉบับนี้ คือ การทำให้มหาวิทยาลัย กลายเป็น “โรงงาน” ที่ผลิตนิสิตที่ไม่ต้องมีความคิดความอ่านใดๆ หรือแม้กระทั่งสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างแท้จริงครับ
.

มหาวิทยาลัยกลายเป็นสถานที่ที่นิสิตไม่สามารถมีความคิดความอ่าน และแสดงมันออกมาภายใต้การรองรับของรัฐธรรมนูญ แต่มันได้กลายเป็นสถานที่ที่นิสิตจะต้อง “เชื่อง” และ “เชื่อฟัง” อาจารย์และมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีสิทธิคิดเห็นแล้วแสดงมันออกมาตามความคิดความอ่านของตนเองได้
.

และน่าสนใจว่ามหาวิทยาลัยกำลังมองนิสิตว่าเป็นเพียง “หุ่นยนต์” ที่ต้องทำตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่ใช่เป็นนิสิตที่มีความคิดความอ่านเป็นของตนเอง มันจึงกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตหุ่นยนต์ที่ต้องคิดอ่านและทำตามคำสั่งของอาจารย์เหมือนๆ กันทุกคน วิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้เลย แต่ต้องก้มหัวต่ออำนาจ ไม่ใช่เป็น “นิสิต” ที่สามารถคิดอ่าน และแสดงออกความคิดนั้นตามสิทธิและเสรีภาพที่แต่ละคนมีตามรัฐธรรมนูญได้ ไม่ใช่เป็นนิสิตที่รู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีความคิด
.

และประกาศฉบับนี้ยัง “จำกัด” สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของนิสิตในงานฟุตบอลประเพณีฯ วันพรุ่งนี้ อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร หากใครฝ่าฝืนก็คงมีจุดจบไม่ต่างจากเนติวิทย์และเพื่อนของเขาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
.

ประกาศฉบับนี้จึงเปรียบเสมือนการ “ก้มหัว” ให้กับอำนาจอันไร้ความชอบธรรมของ “ทหาร” และเป็นการสร้าง “ความกลัว” ให้เกิดขึ้นแก่นิสิตที่อาจจะใช้สิทธิและเสรีภาพของพวกเขาในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้
.

ส่วนตัวผมรู้สึกละอายใจกับประกาศของสถาบันที่ได้ชื่อว่าเป็น “เสาหลักของแผ่นดิน” เช่นนี้ จริงๆ ครับ

 


และล่าสุดนั้น เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตจุฬาฯ ได้ออกมาโพสต์เช่นกัน โดยมีเนื้อหาว่า

นิสิตเดินหน้า
ผู้บริหารถอยหลัง

 

Cr.Tanawat Wongchai / Netiwit Chotiphatphaisal  


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์


HASTAG : เพื่อน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เนติวิทย์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ