พระสงฆ์-ชาวบ้านร้องขอหน่วยงานรัฐ สร้างสะพานปูนข้ามแม่น้ำน้อยแห่งใหม่ หลังใช้สะพานแขวนเดิมมานาน 20 ปี เริ่มแกว่นโยน หวั่นไม่ปลอดภัย!!

พระครูสังฆรักษ์วรศิลป์ กิตติญาโณ เจ้าอาวาสวัดนก และชาวบ้าน ต.เที่ยงแท้ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จำนวน 172 คน เข้าร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐก่อสร้างสะพานปูนข้ามแม่น้ำน้อย บริเวณหน้าวัดนก ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี เพิ่มเติมจากสะพานแขวนเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้รถจักรยานยนต์สัญจรข้ามไปมาได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากการใช้สะพานแขวนที่มีอยู่เดิม ซึ่งก่อสร้างมานานเกือบ 20 ปี เริ่มแกว่นโยน หวั่นไม่ปลอดภัย

หลังได้รับการร้องเรียน นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอสรรคบุรี นายจุมพฎ เจตน์จันทร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ผู้นำชุมชน และทหารประจำพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานแขวนข้ามแม่น้ำน้อยบริเวณหน้าวัดนก พร้อมกับร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลเที่ยงแท้และตำบลแพรกศรีราชา เพื่อพิจารณาปัญหาและแก้ไขความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

 จากการประชุมได้ข้อสรุปว่า การจะสร้างสะพานใหม่ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกร้องเป็นได้ยาก เนื่องจากการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่จะต้องใช้งบประมาณ และอาจต้องเวนคืนที่ดินจากชาวบ้านทั้งสองฝั่งแม่น้ำ อีกทั้งห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากจุดที่ชาวบ้านต้องการให้สร้างสะพานใหม่  ก็มีสะพานคอนกรีตที่แขวงทางหลวงชนบทสร้างขึ้นไว้สำหรับให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรข้ามแม่น้ำน้อยอยู่แล้ว   ดังนั้น จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงสะพานแขวนเดิมที่ใช้อยู่ ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น และหาทางป้องกันไม่ให้ประชาชนนำรถจักรยานยนต์สัญจรบนสะพานแขวน เพราะสะพานแขวนดังกล่าว ก่อสร้างขึ้นเพื่อให้คนและรถจักรยานใช้สัญจรเท่านั้น   ซึ่งปัญหาที่เกิดสะพานแขวนแกว่งโยนจากการนำรถจักรยานยนต์ขึ้นไปใช้สัญจร  ทางชุมชนจะต้องไปหามาตรการในการดูแลกันเอง และจัดทำป้ายห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์วิ่งข้ามสะพานอย่างเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของสะพานแขวน

 


อย่างไรก็ตามได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการสำรวจและออกแบบสะพานสำหรับให้รถจักรยานยนต์สัญจร เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง โดยให้นำเรื่องเสนอต่อกรมเจ้าท่าพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่สำคัญในช่วงฤดูน้ำหลาก ปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยจะเพิ่มขึ้น แต่พอเข้าฤดูแล้งน้ำจะลดลง และมักจะเกิดตลิ่งทรุดพังอยู่บ่อยครั้ง เกรงว่าจะมีปัญหาหลังจากการก่อสร้างสะพาน แต่ถ้าหากผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงจะเสนอแผนของงบประมาณในการก่อสร้างต่อไป

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชัยนาท

   

ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
น.ส.ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ