"บิ๊กตู่" เป็นประธานวันสถาปนา ยก รร.เตรียมทหาร เป็นสถาบันหล่อหลอม ให้รวมเป็นหนึ่ง!!!

พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 60 และงานเกียรติยศจักรดาวประจำปี 2561 โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร 
อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ตลอดจนนายทหารในและนอกราชการ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

จากนั้นนายกฯได้เข้าร่วมพิธิแสดงมุธิตาจิต แด่อดีตผู้บังคับบัญชา และครูอาจารย์ พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น


โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในวันนี้ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารได้มารวมกันเพื่อแสดงมุทิตาจิต และร่วมใจกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 
ด้วยสำนึกในพระคุณของครูอาจารย์และอุทิศแรงกายแรงใจสั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อก้าวไปสู่โรงเรียนนายร้อยในแต่ละเหล่าต่อไป
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ความสำเร็จและเกียรติยศที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติล้วนเกิดจากความรักและความปรารถนาดีจากครูบาอาจารย์
ที่ท่านสร้างในศิษย์เป็นผู้มีความรู้ความคิดมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความเสียสละต่อส่วนรวมตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกคนล้วนซาบซึ้งในพระคุณของอดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์และกล่องยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของทุกท่านด้วยความเคารพรักตลอดไป

 

ขอบคุณ : สำนักข่าวตรงประเด็น


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
Jakkrit


HASTAG : บิ๊กตู่ 

ติดตามข่าวอื่นๆ