หลายคนไม่เคยรู้!! เปิดรายการ ‘ตรวจสุขภาพฟรี’ จากประกันสังคม อย่ารอช้า รีบใช้สิทธิ์ให้คุ้ม (รายละเอียด)

 

 

ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการในสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนได้เลือกใช้สิทธิ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 สามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น) ณ สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือกไว้
 

 

สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีนั้น จะมีการตรวจร่างกายของผู้ประกันตนตามหมวดหมู่ และแบ่งตามกลุ่มอายุ ดังนี้

ตรวจร่างกายตามระบบ คือ

1. การคัดกรองการได้ยิน (Finger Rub Test) อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี
2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
อายุ 40-54 ปี ตรวจได้ทุกปี
อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเสี่ยง
3. การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์

อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้งต่อปี
อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก ๆ 1-2 ปี

4. การตรวจวัดสายตาด้วยสาย Snellen Eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี
 


การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) มีดังนี้

1. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

อายุ 18-54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้ง
อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้งต่อปี
2. ตรวจปัสสาวะ UA อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

3. ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS

อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี
4. การทำงานของไต Cr อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี
5.ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

การตรวจอื่น ๆ มีดังนี้

เชื้อไวรัสตับอักเสบ HB sAg ตรวจได้ 1 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูกแบบ Pap Smear


อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม
3. ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA อายุ 30-54 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

4. ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

5. การเอ็กซ์เรย์ทรวงอก Chest X–ray อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

 

การรักษาทางทันตกรรม

เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา มีการเพิ่มค่ารักษาทางทันตกรรมเป็น 900 บาทต่อปี โดยผู้ประกันตนสามารถทำฟันฟรี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าตามกรอบวงเงิน 900 บาทได้ ในโรงพยาบาลเอกชน 535 แห่ง และโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุริยวงศ์ หิรัญเตโช


HASTAG : ตรวจสุขภาพฟรี  ความจริง  ประกันสังคม 

ติดตามข่าวอื่นๆ