"นิพิฎฐ์" ประชดรัฐบาล "จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปกี่วันก็เติมคำในช่องว่างลงไปตามใจชอบ"

18 ม.ค. 61  นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสเฟซบุ๊กส่วนตัว "นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ"  แสดงความเห็นกรณีกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ประชุมลับเพื่อแก้เงื่อนไขเวลาในการบังคับใช้กฎหมายการเลือกตั้งส.ส.หลังประกาศลงราชกิจจานุเบกษาออกไปอีก 90 วันเพื่อให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป โดยระบุว่า...

ยืด หรือ เลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้อย่างไร?

-ปกติกฎหมาย หรือ พระราชบัญญัติเกือบทุกฉบับ ในมาตราที่ 2 จะเขียนหรือบัญญัติไว้ว่า

"มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป"

-พรบ.พรรคการเมือง 2560 หรือ พรบ.ว่าด้วยคณะกรรมการกกต. 2560 ก็บัญญัติไว้เช่นนี้

-พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.กำลังจะผ่านสภา สนช.ปลายเดือนนี้ หากคสช. หรือ รัฐบาล ยังไม่อยากให้มีการเลือกตั้ง สนช.ก็จะเขียนมาตรา 2 ให้ต่างไปจากเดิม โดยเขียนว่า

"มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด.......วัน หลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป"

-จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปกี่วันก็เติมคำในช่องว่างลงไปตามใจชอบ และอย่าลืมต้องบวกอีก 150 วัน เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า ให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน นับแต่กฎหมายเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ

ความคิดอย่างนี้ ระดับเซียนทางกฎหมายเท่านั้นที่จะทำได้ ก็คสช.มีเซียนกฎหมายอยู่หลายคนนี่ การเลื่อนการเลือกตั้งออกไปทำได้สบายมาก แบบเนียนๆ ใครที่คิดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามที่ผู้มีอำนาจประกาศไว้

...ก็ขอให้ไปเปิดฟังเพลง..ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง.. ของรวงทอง ทองลั่นทม ฟังไปก่อน( ขึ้นต้นด้วยการเมือง จบด้วยเพลง


 

 

 

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก "นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ"


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์


HASTAG : นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ  คสช.  เลือกตั้ง 

ติดตามข่าวอื่นๆ