ลูกจ้างเฮ!!! ประกันสังคมจ่ายให้ 10 โรคมะเร็งรักษาฟรี เช็กด่วน!!!

นับว่าเป็นสิทธิประโยชน์ดีๆ ทื่ทางประกันสังคมมอบให้ สำหรับพนักงานกินเงินเดือน หรือผู้ที่ทำงานรับจ้างทั่วไป แต่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตลอด เพราะประกันสังคมครอบคลุมการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งถึง 10 โรคด้วยกัน ดังนี้

 

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556  การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด ซึ่งจะต้องให้การรักษาตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้

     1.  โรคมะเร็งเต้านม
     2.  โรคมะเร็งปากมดลูก
     3.  โรคมะเร็งรังไข่
     4.  โรคมะเร็งโพรงจมูก
     5.  โรคมะเร็งปอด
     6.  โรคมะเร็งหลอดอาหาร
     7.  โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
     8.  โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
     9.  โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
   10.  โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

 


กรณีการรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นนอกเหนือจากโรคมะเร็ง 10 ชนิด ตามที่กำหนดใน ข้อ 1. ที่ต้องให้เคมีบำบัดหรือรังสีรักษา  และหรือยารักษาโรคมะเร็งให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อรายต่อปี

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อำมฤทธิ์ สุระสังข์


HASTAG : How to  ความจริง  หมอ  ประกันสังคม  โรคมะเร็ง 

ติดตามข่าวอื่นๆ