ไอเดียเจ๋ง!! หมอทหารรพ.ค่ายสุรนารี เลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ โดยหันมาใช้ถุงผ้าแทน เพื่อลดขยะ-ลดโลกร้อน... (มีคลิป)

แค่ใช้ถุงผ้าก็เป็นฮีโร่  ไอเดียเจ๋ง หมอทหารรพ.ค่ายสุรนารี โคราช   เลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ประชาชนที่มาใช้บริการ  ตั้งป้ายรณรงค์จูงใจให้ร่วมโครงการ  

ที่ห้องยา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พันเอก ภัทราวุธ  สุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ฐานะ ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลสีเขียว  พร้อมด้วย  พันโทพงศ์อิษฎา  รัตนพิทยานุกุล รองหัวหน้ากองพยาธิวิทยา  เลขนุการโครงการโรงพยาบาลสีเขียว  และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาชนสัมพันธ์ ชี้แจง มาตรการเลิกใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายบรรจุยา  และเวชภัณฑ์  ตามโครงการโรงพยาบาลสีเขียว Green and Clean Hospital ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ  มีการติดตั้งป้ายรณรงค์ จูงใจให้ร่วมโครงการ “ แค่ใช้ถุงผ้า คุณก็เป็นฮีโร่ ”

 

ด้าน  พันเอก ภัทราวุธ ฯ  กล่าวว่า โรงพยาบาลค่ายสุรนารี มีเป้าหมาย ดำเนินมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561 เป็นต้นมา ตามภารกิจเรื่อง Green and Clean Hospital ตามนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด ซึ่งในแต่ละวันโรงพยาบาลจะมีผู้ป่วยนอกประมาณ 1,800 ราย หากมาตรการยกเลิกใช้ถุงพลาสติกสำเร็จ จะสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 ใบ  เฉลี่ย เดือนละ 6 หมื่นใบ


ด้าน พันโท พงศ์อิษฎา  ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า  ทางโรงพยาบาลได้มีทางเลือกให้ผู้รับบริการ โดยจำหน่ายถุงที่เย็บจากผ้า การนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ซ้ำตามหลัก 3R รวมถึงมีการตั้งกล่องใส่ถุงเหลือใช้เพื่อที่ใครมีก็สามารถนำมาวางแบ่งกันใช้ได้ นอกจากนี้ยังได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยเฉพาะการลดปริมาณขยะ ที่ไม่จำเป็น เช่น การปฏิเสธการใช้โฟมในทุกพื้นที่ของโรงพยาบาล รวมทั้งเตรียมวางนโยบายให้ร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยการจำหน่ายถุง เชื่อว่าการดำเนินนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป สู่ปลายทางคือการลดละเลิกได้ในที่สุด  อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาล ฯ มีข้อกังวลว่าประชาชนอาจจะไม่พอใจ ในการให้บริการ แต่ความเป็นจริงประชาชนมีความเข้าใจ ส่งผลให้การดำเนินมาตรการเป็นไปได้ด้วยดีลุล่วง ช่วยลดขยะ ลดโลกร้อน และทำให้โรงพยาบาลประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากขึ้น

ภาพ/ข่าว ไพฑูรย์ ดาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ไพฑูรย์ คาบพิมาย


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ