ประชาชน 72.3% หนุนรัฐบาลปลดล็อคภายใน 6เดือน เร่งปฎิรูประบบยุติธรรมทั้งหมด (รายละเอียด)

    14 ม.ค.61 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,196 ตัวอย่าง  เรื่อง “ตอบโจทย์การเมืองของคน 3 ฝ่าย” โดยดำเนินโครงการ ระหว่าง วันที่ 5-13 ม.ค.61
 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่

ร้อยละ 72.3 เห็นว่ารัฐบาลควรปลดล็อคการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไปในอีก 6 เดือนข้างหน้า เพราะไม่ต้องการเห็นความวุ่นวาย ต้องการเห็นบ้านเมืองสงบ ยังไม่เห็นพรรคการเมืองปรับปรุงตัว ช่วยบ้านเมืองให้ดีขึ้นอย่างไร พฤติกรรมยี้เดิมๆ ยังมีอยู่

ร้อยละ 27.7 ระบุ ควรปลดล็อคทันที ไม่เกิน 6 เดือน เพราะจะเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่า รู้ใจประชาชนได้มากกว่า ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีรวดเร็วกว่า

เมื่อจำแนกออกตามจุดยืนการเมืองของคน 3 ฝ่าย พบว่า ส่วนใหญ่

ร้อยละ 77.4 ของกลุ่มพลังเงียบ ระบุ ควรปลดล็อคการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไป

ร้อยละ 67.7 ของผู้สนับสนับสนุนรัฐบาล

ร้อยละ 60.0 ของผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาลระบุ ควรปลดล็อคการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นกัน

ขณะที่จุดยืนทางการเมืองของประชาชนในช่วงอายุต่างๆ พบว่า

กลุ่มเจนแซด หรือเจน ซีส์ (Gen Z) สนับสนุนรัฐบาล    ร้อยละ 36.3

ขณะที่กลุ่มเจนวาย (Gen Y) สนับสนุนรัฐบาล             ร้อยละ 32.8

ส่วนกลุ่มเจน เอ็กซ์ (Gen X)  สนับสนุนรัฐบาล            ร้อยละ 47.1

กลุ่มเจนอื่นๆ เช่น เจน บี (Gen B) สนับสนุนรัฐบาล      ร้อยละ 50.0

ส่วนกลุ่มที่ไม่สนับสนุนรัฐบาล พบ

เจนแซด                              ร้อยละ 6.9

เจนวาย                               ร้อยละ 11.0

เจนเอ็กซ์                             ร้อยละ 4.3

และเจนอื่นๆ เช่น เจนบี           ร้อยละ 8.7

อย่างไรก็ตามกลุ่มที่เป็นพลังเงียบ ขออยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด พบว่า

มีเจนแซด                            ร้อยละ 56.8

เจนวาย                              ร้อยละ 56.2

เจนเอ็กซ์                            ร้อยละ 48.6 

เจนอื่นๆ                             ร้อยละ 41.3

 


สำหรับเรื่องที่ทุกกลุ่มต้องการให้รัฐบาลและ คสช.ปฏิรูปเร่งด่วนก่อนการเลือกตั้ง พบว่า

ร้อยละ 46.2          ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ

ร้อยละ 12.1          ปฏิรูป เศรษฐกิจ ส่งเสริมธุรกิจ SME แก้ปากท้องได้ยั่งยืน

ร้อยละ 11.5          ปฏิรูปการเมือง

ร้อยละ 10.0          ปฎิรูปการศึกษา

ร้อยละ 9.3           ปฏิรูปจราจร แก้อุบัติเหตุ คมนาคมทั้งระบบ

ร้อยละ 9.3           ปฏิรูป ระบบสาธารณสุข สุขภาพ ประกันสังคม

ร้อยละ 1.6           ระบุอื่นๆ เช่น การท่องเที่ยว ธรรมชาติและการอนุรักษ์ เป็นต้น

ร้อยละ 54.8ี         ขออยู่ตรงกลางในจุดยืนทางการเมือง

ร้อยละ 36.3         สนับสนุนรัฐบาล และ คสช.

ร้อยละ 8.9 ไม่สนับสนุนรัฐบาล และ คสช.

เมื่อจำแนกจุดยืนทางการเมืองของคน 3 ฝ่าย ออกตามเพศ พบว่า

หญิงมีสัดส่วนของผู้สนับสนุนรัฐบาลมากกว่าชาย                 ร้อยละ 38.2 ต่อ ร้อยละ 34.1

ขณะที่ชายมีสัดส่วนไม่สนับสนุนรัฐบาลมากกว่าหญิง            ร้อยละ 11.5 ต่อร้อยละ 6.6

อย่างไรก็ตาม เกินครึ่งของทั้งชายและหญิง เป็นพลังเงียบ ไม่ฝักใฝ่ ขออยู่ตรงกลาง คือ ร้อยละ 54.4 ต่อ ร้อยละ 55.2

 

ข้อมูลอ้างอิง สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์


HASTAG : ปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม  ซูเปอร์โพล  รัฐบาล 

ติดตามข่าวอื่นๆ